BVR&MT – Võ Nhai là huyện vùng cao có 14 xã của tỉnh Thái Nguyên, có nhiều xã thuộc diện đặc biệt khó khăn nên trong công tác thực hiện xây dựng nông mới còn gặp nhiều hạn chế với tỷ lệ hộ nghèo cao, thu nhập đầu người thấp, dân cư sống phân tán. Tuy vậy, Võ Nhai lại có điều kiện tự nhiên thuận lợi phát triển nông nghiệp, đặc biệt là phát triển kinh tế lâm nghiệp, đồi rừng.

Phát triển kinh tế đồi rừng ở huyện vùng cao Võ Nhai.

Năm 2020, mục tiêu xây dựng NTM là nâng cao chất lượng đời sống người dân, Trong giai đoạn 2016 – 2020 có 5 xã đạt chuẩn xã NTM, 1 xã đạt xã NTM nâng cao, 1 xã NTM kiểu mẫu. Tổng nguồn lực huy động ước thực hiện đến hết 2020 là trên 850 tỷ đồng. Trong giai đoạn tiếp theo, huyện Võ Nhai sẽ phấn đấu đến năm 2025 có thêm 3 xã đạt chuẩn NTM, 3 xã đạt xã NTM nâng cao và 1 xã phấn đấu đạt xã NTM kiểu mẫu, các xã còn lại bình quân đạt từ 14 tiêu chí trở lên, phấn đấu có thêm 10 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên. Cụ thể đã xây dựng hơn 100 công trình đường giao thông, 19 công trình cầu, 10 nhà văn hóa xóm.

Đồng chí Hoàng Minh Hiền –  Chủ tịch UBND huyện Võ Nhai.

Bên cạnh đó, huyện chú trọng việc phát triển kinh tế hàng hóa theo chuỗi giá trị, hình thành 54 hợp tác xã (HTX) trong đó trên 500 xã viên, hoạt động trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp là 21 HTX. Với mục tiêu phát triển kinh tế gắn liền với xây dựng NTM đã triển khai đồng bộ được 6 mô hình trình diễn trồng trọt, chăn nuôi và 3 dự án giảm nghèo bền vững.

Đồng chí Hoàng Minh Hiền, Chủ tịch UBND huyện Võ Nhai cho biết, trong thời điểm hiện nay, phát triển nông lâm nghiệp vẫn là hướng đi chính trong phát triển kinh của toàn huyện, góp phần nâng cao đời sống người dân, giảm tỷ lệ hộ nghèo, đẩy nhanh quá trình xây dựng nông thôn mới.

Phát triển kinh tế Lâm nghiệp trồng rừng gỗ lớn

Trong giai đoạn 2021 đến năm 2025, Võ Nhai xác định phát triển nông nghiệp theo hướng tập trung, gắn sản phẩm chủ lực và thế mạnh của huyện với vùng sản xuất tập trung có lợi thế cạnh tranh cao; sản xuất chế biến sản phẩm nông nghiệp theo hướng chế biến sâu, đa dạng hóa sản phẩm nhằm nâng cao giá trị gia tăng gắn với thị trường tiêu thụ.

Võ Nhai có tiềm năng lớn trong phát triển kinh tế Lâm nghiệp.

Cụ thể hóa các mục tiêu, trao đổi với Phóng viên Bảo vệ Rừng và Môi trường, ông Vũ Đức Công Hạt trưởng hạt kiểm lâm Võ Nhai cho biết: Trong thời gian qua, Hạt kiểm lâm đã tham mưu hoàn thiện rà soát 3 loại rừng, Võ Nhai có diện tích đất Lâm nghiệp lớn, tiềm năng phát triển kinh tế lâm nghiệp, trồng rừng gỗ lớn.

Tuy nhiên, dù diện tích trồng rừng hằng năm lớn, tỷ lệ che phủ rừng cao nhưng giá trị sản xuất lâm nghiệp và tỷ trọng của lĩnh vực này trong cơ cấu ngành Nông – Lâm nghiệp của huyện Võ Nhai còn thấp. Diện tích đất lâm nghiệp của Võ Nhai lớn nhưng quy hoạch rừng đặc dụng và rừng phòng hộ chiếm quá nửa. Cùng với đó, đất lâm nghiệp trên địa bàn có độ dốc lớn gây khó khăn cho việc trồng và phát triển của cây rừng.

Từ thực tế cho thấy, việc các cấp ủy, chính quyền huyện Võ Nhai coi trọng phát triển kinh tế rừng là chủ trương phù hợp để phát huy tiềm năng về lâm nghiệp. Mục đích quan trọng nhất là nâng cao giá trị kinh tế gắn liền với chuỗi liên kết giúp người dân sống dựa vào rừng từng bước giảm nghèo bền vững.

Văn Trì

CHIA SẺ