Vĩnh Phúc khoanh định hơn 1.670 khu vực cấm hoạt động khoáng sản

BVR&MT – UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã ra Quyết định phê duyệt khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Nội dung này được thể hiện tại Quyết định số 3232/QĐ-UBND ngày 20/11/2017. Theo đó, mục tiêu là khoanh định các khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc nhằm đảm bảo mục tiêu khai thác khoáng sản gắn với bảo vệ môi trường, cảnh quan thiên nhiên, di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh và các tài nguyên thiên nhiên khác; đảm bảo an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội; làm cơ sở thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên khoáng sản, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái theo hướng phát triển bền vững.

Cụ thể, Vĩnh Phúc khoanh định 1.676 danh mục khu vực cấm hoạt động khoáng sản. Tổng diện tích khu vực cấm hoạt động khoáng sản là 37.292,77 ha, gồm 268 danh mục dạng vùng, 1.382 danh mục dạng điểm và 26 danh mục dạng tuyến, trong đó: An ninh, quốc phòng 163 khu vực với diện tích cấm là 19.698,758 ha; di tích lịch sử – văn hóa, cơ sở tôn giáo, di chỉ khảo cổ 1.144 khu vực, diện tích bảo vệ (diện tích cấm) dành cho di tích lịch sử, văn hóa tôn giáo là: 343,720 ha, diện tích cấm dành cho khảo cổ là 1,556 ha.

Bên cạnh đó, hành lang bảo vệ đê điều 5 tuyến đê với tổng chiều dài 125,17 km, diện tích cấm 462,115 ha; hành lang bảo vệ giao thông đường bộ 5 tuyến quốc lộ, 11 tuyến tỉnh lộ, 1 tuyến đường sắt tổng chiều dài 294,40 km, diện tích cấm 621,04 ha, hành lang bảo vệ lưới điện cao áp 4 tuyến đường điện tổng chiều dài 148,97 km, diện tích cấm 1.039,05ha; khu du lịch sinh thái, danh lam thắng cảnh 9 khu vực diện tích cấm 3.067,75 ha; khu vực rừng phòng hộ, rừng Quốc gia, khu bảo tồn sinh thái 14 khu vực với diện tích cấm 6.013,21 ha; khu vực hồ thủy lợi 200 khu vực, diện tích cấm 1.022,87 ha…

Trong khu vực cấm hoạt động khoáng sản tuyệt đối không được phép hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản. Với khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản không có khu vực nào đưa vào khoanh định là khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản. Số liệu khoanh định khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản công bố là căn cứ để các cơ quan quản lý nhà nước thực hiện chức năng quản lý, bảo vệ di tích lịch sử, văn hoá, rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, công trình quốc phòng, an ninh, công trình giao thông, thuỷ lợi, thuỷ điện…