Việt Nam xây dựng Thỏa thuận toàn cầu chống rác thải nhựa đại dương

BVR&MT – Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam đang xây dựng và hoàn thiện Đề án “Việt Nam chủ động tham gia đàm phán và xây dựng Thỏa thuận toàn cầu về chống rác thải nhựa đại dương”. Đề án thể hiện quan điểm quán triệt chủ trương, đường lối và định hướng về phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam.

Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN

Theo Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam Nguyễn Quế Lâm, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Nghị quyết số 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, giao Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Đề án “Việt Nam chủ động tham gia đàm phán và xây dựng Thỏa thuận toàn cầu về rác thải nhựa đại dương” (Đề án).

Bên cạnh đó, Văn phòng Chính phủ cũng đã có văn bản giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao và các bộ, ngành, đơn vị, tổ chức liên quan xây dựng Đề án; tiếp tục chủ động tham gia hiệu quả các hoạt động trong khuôn khổ Hội đồng Môi trường Liên hợp quốc (UNEA).

Ngay sau khi được Bộ Tài nguyên và Môi trường giao nhiệm vụ tại Chương trình công tác năm 2021, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiên cứu kinh nghiệm, bài học của các quốc gia trên thế giới có nền kinh tế biển phát triển mạnh và các quốc gia có điều kiện tự nhiên, môi trường, địa lý tương tự với Việt Nam trong khu vực; từ đó đánh giá, phân tích các bài học, xem xét tính phù hợp để áp dụng vào Việt Nam. Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam đã tổ chức một số hội nghị, hội thảo về tham vấn các ý kiến các bộ, ngành, chuyên gia, nhà khoa học.

Bên cạnh đó, Tổng cục đã chủ động tham gia các hoạt động, cuộc họp trong khuôn khổ Hội đồng Môi trường Liên hợp quốc. Được sự cho phép của lãnh đạo Bộ, Tổng cục đang cùng các đơn vị đồng cấp của 3 nước Đức, Ecuador và Ghana trao đổi kế hoạch đồng tổ chức Hội nghị Bộ trưởng về Rác thải đại dương và ô nhiễm nhựa nhằm góp phần xây dựng một thỏa thuận toàn cầu, dự kiến diễn ra vào tháng 9/2021.

Đến nay, về cơ bản, hồ sơ Đề án trình Thủ tướng Chính phủ đã hoàn thành bản dự thảo đầu tiên. Trên quan điểm quán triệt chủ trương, đường lối và định hướng về phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam; nhất quán đường lối đối ngoại; bảo đảm quyền và lợi ích của Việt Nam; tuân thủ các cam kết quốc tế; thực hiện các chiến lược quản lý chuỗi giá trị nhựa và quản lý rác thải nhựa đại dương, mục tiêu của Đề án là nhằm: Chuẩn bị và tham gia đàm phán, tiến tới phê duyệt bởi cấp có thẩm quyền; Nâng cao năng lực cán bộ; Thúc đẩy hoạt động đàm phán; huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tranh thủ tối đa sự ủng hộ trong nước và quốc tế.

Trước đó, ngày 3/6/2021, Tổng cục Biển và Hải đảo đã tổ chức Hội thảo trực tuyến lấy ý kiến hoàn thiện Dự thảo Đề án. Hội thảo có sự tham dự của trên 40 đại biểu từ các bộ (Ngoại giao, Tư pháp, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư), các Tổ chức quốc tế (Ngân hàng Thế giới, Tổ chức quốc tế về Bảo tồn thiên nhiên (WWF), Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP); các đơn vị thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường (Vụ Hợp tác quốc tế, Tổng cục Môi trường, Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường) và các chuyên gia, nhà khoa học.

Trên cơ sở đó, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam đã ghi nhận, tiếp thu được rất nhiều các ý kiến đóng góp từ các đại biểu để tiếp tục hoàn thiện Đề án.