Việt Nam là thành viên Hội đồng điều phối quốc tế Chương trình con người và sinh quyển UNESCO

BVR&MT – Thông tin từ Bộ Khoa học và Công nghệ chiều ngày 10/11 cho biết, Việt Nam được bầu làm thành viên Hội đồng điều phối quốc tế của Chương trình con người và sinh quyển UNESCO nhiệm kỳ 2018 – 2019.

Khu dự trữ sinh quyển Lang Biang được UNESCO công nhận tại Việt Nam.

Theo đó, ngày 6 – 7/11/2017, đoàn công tác của Bộ Khoa học và Công nghệ, Tiểu ban Khoa học tự nhiên thuộc Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam đã dự phiên họp của Tiểu ban Khoa học tự nhiên UNESCO trong phiên họp lần thứ 39 của Đại hội đồng UNESCO.

Thành phần của đoàn gồm có các cán bộ của Bộ Khoa học và Công nghệ và GS. Nguyễn Hoàng Trí, Chủ tịch Chương trình Con người và Sinh quyển Việt Nam (MAB Vietnam).

Tại phiên họp lần thứ 39, Việt Nam đã ứng cử vào thành viên của Hội đồng điều phối quốc tế của Chương trình Con người và Sinh quyển UNESCO nhiệm kỳ 2018 – 2019 ICC MAB (International Coordination Council).

Tiểu ban Khoa học tự nhiên đã phối hợp với Phái đoàn thường trực của Việt Nam tại UNESCO vận động để các quốc gia thành viên UNESCO bầu cho đại diện của Việt Nam vào thành viên của ICC.

Ngày 09/11/2017 Đại hội đồng đã bỏ phiếu và Việt Nam đã cùng với Australia được bầu vào làm thành viên của ICC nhiệm kỳ 2018 – 2019.

Được biết, GS. Nguyễn Hoàng Trí đã từng là thành viên của ICC nhiệm kỳ 2006 – 2007.

Thời gian qua, Việt Nam và tổ chức UNESCO hợp tác ngày càng chặt chẽ và sâu rộng, giúp cho việc triển khai thành công nhiều chương trình của UNESCO tại Việt Nam. Việc Việt Nam tham gia vào các Ủy ban, Hội đồng chuyên môn của UNESCO vừa khẳng định vị thế và uy tín của Việt Nam, vừa thể hiện Việt Nam là thành viên có trách nhiệm của UNESCO và Liên hiệp quốc.