Việt Nam đứng thứ hai thế giới về xuất khẩu vải, nhãn

BVR&MT – Việt Nam hiện có khoảng 160.000ha nhãn, vải, chôm chôm, cho sản phẩm xuất khẩu đem về hơn 320 triệu USD trong năm 2018, đứng thứ hai thế giới về thị phần vải xuất khẩu.