Vi phạm rừng tự nhiên tại dự án đường liên kết vùng Hòa Bình

BVR&MT – Dự án đường liên kết vùng Hòa Bình-Hà Nội-Sơn La đang ở giai đoạn trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt về chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác… Thế nhưng chủ đầu tư là Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Hòa Bình đã cho đơn vị rà phá bom mìn và vật liệu nổ phát cây, vi phạm vào rừng tự nhiên tại đồi Thiêng, xóm Chanh, xã Cao Sơn, huyện Lương Sơn.

Khu vực rừng tự nhiên tại đồi Thiêng, xóm Chanh, xã Cao Sơn, huyện Lương Sơn bị phát khi chưa được các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt dự án.

Trao đổi về vấn đề trên, đại diện hạt kiểm lâm huyện Lương Sơn cho biết, lực lượng kiểm lâm cũng không được thông báo về việc đơn vị rà phá bom mìn đã làm việc khu vực này. Chỉ khi cán bộ kiểm lâm địa bàn đi kiểm tra mới phát hiện đơn vị rà phá bom mìn phát lối đi vi phạm vào rừng tự nhiên thuộc địa bàn và đã lập biên bản làm việc báo cáo lên cấp trên. Đơn vị thi công rà phá bom mìn và vật liệu nổ là Lữ đoàn 229, Quân đoàn 1 triển khai phục vụ công tác giải phóng mặt bằng.

Được biết, công tác chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án là 118,95ha (rừng sản xuất là 89,62ha; ngoài quy hoạch 3 loại rừng 29,33ha). Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình đã có văn bản trình Thủ tướng Chính phủ về đề nghị chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác của dự án.

Hiện tại, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang lấy ý kiến của các bộ, ngành trước khi trình Thủ tướng Chính phủ. Hiện, thủ tục trình các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng sang mục đích khác vẫn chưa được phê duyệt, nhưng Ban quản lý dự án các công trình giao thông đã cho đơn vị thi công triển khai để vi phạm vào rừng tự nhiên.

Theo báo cáo của Ban quản lý dự án các công trình giao thông tỉnh Hòa Bình, ngày 31/3/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 620/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu bước lập thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở thuộc dự án. Ngày 12/10/2022 Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 2310/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Ban Quản lý đang triển khai các thủ tục để tiến hành lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp, tư vấn giám sát, bảo hiểm và quan trắc môi trường…

Như vậy cho thấy, dự án trên mới đang ở giai đoạn chủ đầu tư triển khai các thủ tục để tiến hành lựa chọn nhà thầu… Thế nhưng việc thuê đơn vị rà phá bom mìn và vật liệu nổ vi phạm vào đất rừng tự nhiên khi chưa được các cấp có thẩm quyền cho phép là sai quy định.

Trao đổi về vấn đề trên, Ông Bùi Ngọc Tâm, Giám đốc Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Hòa Bình cho biết: “Chúng tôi đang phối hợp làm công tác giải phóng mặt bằng, vừa rà phá bom mìn, vừa giải phóng mặt bằng và đang xin phép về kế hoạch sử dụng đất. Nói đúng ra thì chưa có ý kiến cho phép của Thủ tướng về chuyển đổi đất rừng. Mặc dù Thủ tướng chưa cho làm nhưng việc triển khai rà phá bom mìn vẫn cứ bình thường. Việc đơn vị rà phá bom mìn đã vi phạm vào rừng tự nhiên, tôi đã nắm được”.

Khi được hỏi, tại sao Ban quản lý lại phải làm khi chưa được Thủ tướng phê duyệt đồng ý, ông Tâm cho biết: do yêu cầu về tốc độ dự án cũng như yêu cầu về công tác giải ngân vốn…

Không thể viện lý do, yêu cầu về tiến độ hay về giải ngân vốn để làm trước, làm sai quy định, nhất là việc vi phạm vào rừng tự nhiên. Trước tình hình trên, cần chấn chỉnh ngay Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông thực hiện đúng quy định theo trình tự các bước của dự án, để tránh sai sót xảy ra.

Dự án Đường liên kết vùng Hòa Bình – Hà Nội – Sơn La có tổng mức đầu tư là 4.120 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn ngân sách Trung ương là 2.500 tỷ đồng; ngân sách Tỉnh: 1.620 tỷ đồng.