Vân Hồ – Sơn La: “Ăn nằm” cùng đồng bào dân tộc để tuyên truyền pháp luật

BVR&MT – Đó là chia sẻ rất đỗi giản dị nhưng đầy tâm huyết của đồng chí Trần Ngọc Cường – Phó Trưởng phòng Tư pháp huyện Vân Hồ trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số theo Quyết định số 1163 của Thủ tướng Chính phủ.

Cán bộ kiểm lâm Hạt kiểm lâm huyện Vân Hồ phổ biến đến bà con pháp luật về bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường.

Thời gian qua, các cấp, các ngành, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) huyện Vân Hồ hướng mạnh về cơ sở, đẩy mạnh công tác tuyên truyền PBGDPL, góp phần nâng cao hiểu biết, ý thức tự giác của nhân dân trong việc chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định, quy ước, hương ước của địa phương.

Quyết định số 1163 của Thủ tướng Chính phủ được ban hành ngày 8/8/2017 phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng DTTS và miền núi giai đoạn 2017 – 2021” nhằm tuyên tuyền vận động đồng bào thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc, chính sách dân tộc và đại đoàn kết dân tộc; chú trọng nâng cao nhận thức về chính sách dân tộc, tạo niềm tin của đồng bào vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, yên tâm lao động, sản xuất, góp phần phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo, bảo đảm quốc phòng an ninh, ổn định vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Ngay sau khi Đề án được ban hành, UBND tỉnh Sơn La đã ban hành Kế hoạch triển khai trên địa bàn tỉnh với 5 nội dung cụ thể, rõ ràng, trong đó đặc biệt chú trọng việc xây dựng mô hình xã điểm “Phổ biến, giáo dục pháp luật, tuyên truyền, vận động đồng bào nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước”. Cùng với đó, Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện Vân Hồ đã xây dựng kế hoạch về tuyên truyền, PBGDPL phù hợp với điều kiện thực tiễn địa phương.

Mỗi buổi tuyên truyền đều nhận được hưởng ứng đông đảo của cộng đồng DTTS địa phương.

Chia sẻ cùng phóng viên Bảo vệ Rừng và Môi trường, đồng chí Trần Ngọc Cường – Phó Trưởng phòng Tư pháp huyện Vân Hồ cho hay, Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện đã xây dựng kế hoạch về truyên truyền, PBGDPL phù hợp với điều kiện thực tiễn địa phương. Là địa phương có địa bàn rộng, chia cắt, giao thông khó khăn; tập quán người dân canh tác theo mùa vụ, khi xây dựng kế hoạch tuyên truyền PBGDPL tránh mùa vụ làm nương của bà con, nên hầu hết nhân dân trên địa bàn được tuyên truyền PBGDPL. UBND huyện xây dựng triển khai Kế hoạch về thực hiện Đề án “Tuyên truyền PBGDPL cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số” giai đoạn 2017 -2021 trên địa bàn huyện; triển khai Đề án “Nâng cao chất lượng công tác PBGDPL trong nhà trường”; kế hoạch về thực hiện Đề án tăng cường PBGDPL cho cán bộ và nhân dân vùng biên giới giai đoạn 2017-2021. Chỉ đạo xây dựng và thực hiện kế hoạch phối hợp liên ngành giữa Phòng Tư pháp với Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện, Phòng Dân tộc, Hội Nông dân huyện, Hạt Kiểm lâm huyện trong công tác tuyên truyền pháp luật cho hội viên các tổ chức đoàn thể tại các bản, tiểu khu. Nhờ vậy, công tác tuyên truyền, PBGDPL được triển khai từ huyện đến cơ sở và sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân.

Nội dung tuyên truyền tập trung vào các văn bản hướng dẫn thi hành luật và các văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh, huyện ban hành, nhất là các văn bản luật mới ban hành, các văn bản luật liên quan trực tiếp đến quyền lợi và nghĩa vụ của người dân với nhiều hình thức tuyên truyền phong phú, như: Tổ chức tuyên truyền lồng ghép trong các hội nghị, tập huấn và “Ngày pháp luật”, các buổi trợ giúp pháp lý, thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, các buổi ngoại khóa của học sinh, thi tuyên truyền viên phụ nữ – nông dân chung tay xây dựng nông thôn mới; qua các phiên tòa xét xử lưu động tại cơ sở, kết hợp tuyên truyền và phát giác, tố giác tội phạm…

Một buổi tuyên truyền phổ biến pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số trong đêm tại huyện Vân Hồ.

Từ đầu năm đến nay, Hội đồng phối hợp PBGDPL của huyện đã tổ chức tuyên truyền, PBGDPL, nhất là Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND trên toàn bộ 14 xã cho hơn 14.300 lượt người; cấp phát 160 bộ tài liệu, 4.200 tờ rơi, in 170 đĩa CD tuyên truyền về công tác bầu cử cho các bản, tiểu khu, giúp cử tri toàn huyện hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của công dân, thực hiện nghiêm túc việc đi bầu cử, góp phần vào thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Ngoài ra, còn tuyên truyền và trợ giúp pháp lý cho hơn 700 lượt người tại các xã đặc biệt khó khăn là Mường Men, Chiềng Khoa, Song Khủa, Suối Bàng; tuyên truyền 53 tin, bài gắn với mục hỏi, đáp về pháp luật trên hệ thống truyền thanh, truyền hình. Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã đã phối hợp tổ chức quán triệt, tuyên truyền PBGDPL và các văn bản pháp luật mới ban hành cho nhân dân ở tất cả 145 bản trên địa bàn.

Bên cạnh đó, Vân Hồ còn duy trì hoạt động hiệu quả của các câu lạc bộ trợ giúp pháp lý và đội ngũ báo cáo viên, đội tuyên truyền viên ở tất cả các xã. Kiện toàn tổ hòa giải ở tất cả 145 bản trên địa bàn, mỗi tổ 5-7 thành viên hoạt động theo Luật hòa giải ở cơ sở, trực tiếp giải đáp những vướng mắc về mặt pháp lý của người dân, góp phần giải quyết những mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng dân cư, củng cố tình làng, nghĩa xóm và làm giảm tình trạng khiếu kiện ở cơ sở, khiếu kiện vượt cấp, góp phần giữ vững an ninh trật tự ở địa phương. Chỉ đạo xây dựng và quản lý khai thác hiệu quả tủ sách pháp luật ở tất cả các cơ quan, đơn vị, trường học, trụ sở các xã; thường xuyên cập nhật, bổ sung các đầu sách cho tủ sách pháp luật, phục vụ hàng nghìn lượt người mỗi năm đến tìm hiểu, tra cứu và vận dụng các quy định của pháp luật vào cuộc sống.

“Muốn tuyên truyền hiệu quả cho bà con mình phải am hiểu lối sống, phong tục, văn hóa của họ, thực sự gắn bó để họ coi mình như người nhà. Như khi mình đến tuyên truyền cho đồng bào Mông, nhiều buổi phải ăn ngủ lại nhà gia chủ, chia sẻ với gia đình những công việc thường nhật nhất… để họ cảm nhận được sự gần gũi rồi sau đó tuyên truyền mới thuyết phục được”, anh Cường nhớ lại.

Quan tâm công tác tuyên truyền, PBGDPL, các cấp, các ngành, Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện Vân Hồ đã kịp thời phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nâng cao nhận thức và ý thức của nhân dân trong việc chấp hành pháp luật. Hiện nay, Vân Hồ tập trung tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật liên quan đến quyền và trách nhiệm của nhân dân, nhất là các văn bản pháp luật mới ban hành… giúp nhân dân nâng cao nhận thức, ý thức sống, làm việc theo Hiến pháp và pháp luật, nâng cao khả năng tự bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Hậu Thạch