Vân Đồn: Lập lại trật tự nuôi trồng thủy sản trên biển

BVR&MT – Nhằm góp phần phát triển bền vững, tạo ra sản phẩm hàng hóa, nâng cao giá trị sản phẩm và sức cạnh tranh thị trường, huyện đã triển khai nhiều giải pháp lập lại trật tự NTTS.

Trước đây huyện thực hiện tạm dừng giao, cho thuê đất có mặt nước biển, mặt biển, khu vực biển do điều chỉnh quy hoạch chung KKT Vân Đồn, nên chỉ có 7 tổ chức được giao trên 1.440ha và 278 cá nhân được giao, cho thuê trên 740ha, tập trung tại các xã Hạ Long, Đông Xá, Thắng Lợi, Quan Lạn. Tuy nhiên, thời gian qua có tình trạng NTTS manh mún, thiếu kiểm soát, không theo quy định; huyện đã triển khai nhiều giải pháp nhằm lập lại trật tự NTTS trên biển.

Phao xốp sử dụng NTTS đã được thay thế bằng phao nhựa HDPE hợp quy chuẩn kỹ thuật địa phương.

Trên cơ sở hướng dẫn của liên ngành của Sở NN&PTNT, Sở TN&MT, các phòng, ban chuyên môn theo chỉ đạo của huyện đã đẩy nhanh tiến độ lập đề án nuôi biển; tuyên truyền, hướng dẫn người dân hoàn thiện các thủ tục, điều kiện được cấp phép khu vực biển để NTTS; trong đó điều kiện các hộ dân phải liên doanh, liên kết, thành lập HTX có từ 10 thành viên trở lên. Đến thời điểm này trên địa bàn huyện có 65 HTX với 840 thành viên, 3 doanh nghiệp có hoạt động nuôi biển.

Huyện đã phê duyệt bản đồ ranh giới, vị trí các khu vực biển để nghiên cứu việc tổ chức sản xuất, cấp phép NTTS, giao khu vực biển NTTS. Theo đó, diện tích nghiên cứu gần 23.821ha đã được đăng ký tích hợp vào Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Việc giao khu vực biển được cấp ủy đảng, chính quyền địa phương vào cuộc quyết liệt. UBND huyện hướng dẫn các HTX hoàn thiện các thủ tục giao khu vực biển, như trích lục đo vẽ, lập dự án phát triển sản xuất, đánh giá tác động môi trường. Huyện thành lập tổ công tác đôn đốc tiến độ giao khu vực biển, yêu cầu các xã, thị trấn rà soát kỹ diện tích, đối tượng NTTS thực hiện (trước khi có Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 10/8/2021 của BTV Tỉnh ủy về tăng cường quản lý và phát triển bền vững NTTS trên biển), xác nhận sơ đồ hiện trạng, sơ đồ vùng nuôi, hoàn thành trình tự hồ sơ giao gửi các sở, ngành trong quý I/2024. Đồng thời tổ chức sắp xếp các khu vực biển để dành diện tích thu hút đầu tư.

Đến thời điểm này có 37 HTX đã thuê tư vấn đo, trích lục với diện tích 2.226ha; 29 HTX đã lập xong dự án phát triển sản xuất; 17 HTX và 1 doanh nghiệp cơ bản hoàn thiện dự án nộp về Sở NN&PTNT và đề nghị Sở TN&MT đăng thông tin trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh lấy ý kiến tham vấn cộng đồng; 3 HTX đã được hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM).

Bên cạnh tạo điều kiện cho các hộ dân được thuê mặt nước NTTS, huyện di dời, giải tỏa các cơ sở nuôi ngoài quy hoạch, xử lý các trường hợp tự ý lấn chiếm, cơ sở trái phép để sớm lập lại trật tự trong NTTS.

Tuy nhiên, theo lãnh đạo UBND huyện, quá trình rà soát các xã, thị trấn còn có các nội dung khó khăn, vướng mắc, như: Trích đo có trường hợp trùng lấn giữa HTX và giữa các hộ thành viên của HTX, có trường hợp còn đo vào ranh giới luồng, trùng lấn giữa các hộ được giao cho thuê đất; chưa xác định được diện tích giao thuê còn hạn, hết hạn để đề xuất thu hồi; hầu hết các diện tích đo trích lục đề nghị xin giao tăng hơn số liệu các xã, thị trấn báo cáo… Để đảm bảo tiến độ giao khu vực biển NTTS, các ngành chức năng, huyện tiếp tục tháo gỡ những vướng mắc để việc giao phù hợp với quy hoạch được duyệt.