Ủy ban Dân tộc: Triển khai phong trào thi đua đặc biệt về phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid -19

BVR&MT – Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc (UBDT) Hầu A Lềnh vừa ký Quyết định số 684/QĐ-UBDT ban hành Kế hoạch triển khai Phong trào thi đua đặc biệt “Công chức, viên chức, người lao động UBDT đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19”.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT, Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh Điện Biên trao quà cho đại diện gia đình có người mắc Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch được ban hành nhằm phát huy vai trò của đảng bộ, chi bộ, cấp ủy, thủ trưởng các vụ, đơn vị, công chức, viên chức và người lao động (CCVCNLĐ) trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác phòng chống đại dịch COVID-19; với phương châm “chống dịch như chống giặc”, vừa phòng, chống dịch và nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đồng thời, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; động viên, khích lệ công chức, viên chức và người lao động đề cao tinh thần thi đua thực hiện tốt các biện pháp phòng dịch theo hướng dẫn của cơ quan chức năng…

Với tinh thần “mỗi người dân là một chiến sỹ”, “mỗi gia đình, cơ quan, đơn vị, địa phương là một pháo đài chống dịch”, nội dung thi đua tập trung một số nội dung như: Thi đua thực hiện tốt các chủ trương, Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Triển khai đồng bộ, quyết liệt, mạnh mẽ và hiệu quả các giải pháp, nguồn lực để thực hiện tốt hơn công tác phòng, chống đại dịch COVID-19; Chủ động lồng ghép thực hiện nhiệm vụ chuyên môn kết hợp phòng, chống đại dịch COVID-19 để phong trào thi đua đạt chất lượng, hiệu quả cao nhất.

Thi đua phát huy các sáng kiến, các giải pháp hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) bị nhiễm COVID-19 vượt qua khó khăn trong đại dịch; phối hợp với các địa phương phát huy vai trò của Người có uy tín, già làng, trưởng bản trong việc tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS thực hiện tốt việc phòng, chống đại dịch COVID-19.

Thi đua thực hiện nghiêm mọi biện pháp, giải pháp của Nhà nước về phòng, chống dịch bệnh; phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần yêu nước, “lá lành đùm lá rách”, “mỗi người vì mọi người, mọi người vì mỗi người”, sẵn sàng hỗ trợ để cùng vượt qua khó khăn.

Thi đua đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phòng, chống đại dịch COVID-19; tuyên truyền sâu rộng đến vùng đồng bào DTTS&MN để người dân hiểu, tin tưởng và thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống đại dịch.

Để thực hiện được những mục tiêu, nội dung đó, kế hoạch đưa ra những giải pháp thực hiện cụ thể như: Đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức đa dạng, phù hợp với các biện pháp phòng, chống đại dịch COVID-19 để nâng cao ý thức của cán bộ, CCVCNLĐ trong việc chấp hành tốt các quy định về phòng, chống đại dịch;

Tăng cường phối hợp chặt chẽ với Cơ quan công tác dân tộc các tỉnh, thành phố nắm chắc tình hình vùng đồng bào DTTS&MN, chủ động, đề xuất với cấp uỷ đảng và chính quyền địa phương quan tâm đến đời sống của đồng bào DTTS&MN;

Đối với các vụ, đơn vị, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ phát động đến toàn thể CCVCNLĐ; phát huy tinh thần sáng tạo, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong công tác phòng, chống đại dịch, tạo đồng thuận để cùng nhau thực hiện tốt và có hiệu quả phong trào thi đua. Vận động các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đóng góp công sức, tăng cường xã hội hóa việc thực hiện phòng, chống đại dịch COVID-19.

Đồng thời, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên tuyền, giáo dục; phối hợp với các báo, tạp chí có chuyên mục biểu dương người tốt, việc tốt và các mô hình tiêu biểu vừa phát triển kinh tế, vừa chống dịch hiệu quả, những cách làm hay để nhân rộng những giá trị tốt đẹp của con người, cộng đồng và cả dân tộc. Phát hiện và khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có ý tưởng mới, sáng tạo, tham gia tuyên truyền, cổ vũ, động viên và thực hiện có hiệu quả trong công tác phòng, chống đại dịch COVID-19.

Trước đó, ngày 10/9/2021, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Quyết định số 1497/QĐ-TTg về việc ban hành Kế hoạch triển khai Phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19”.

Mục tiêu của Phong trào là nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tập trung cao nhất mọi nguồn lực cho công tác phòng, chống đại dịch COVID-19 với phương châm “phòng là cơ bản, chiến lược lâu dài, chống là quan trọng, thường xuyên”; thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép”: Vừa phòng, chống đại dịch COVID-19, vừa phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống, sức khỏe Nhân dân.