Ủy ban Dân tộc triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018

BVR&MT – Chiều 30/1, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018.

Ảnh: VGP/Lê Sơn

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Phan Văn Hùng cho biết: Năm 2017, Ủy ban Dân tộc tiếp tục cụ thể hóa các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ; chỉ đạo xây dựng và triển khai các kế hoạch công tác, chương trình hành động cụ thể trong toàn hệ thống.

Ngay sau khi có Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2017, Ủy ban Dân tộc đã quán triệt, xây dựng và triển khai thực hiện chương trình hành động với phương châm “Tăng cường kỷ cương, đề cao trách nhiệm, thi đua sáng tạo, phát triển bền vững”. Công tác xây dựng các đề án chính sách, thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao có nhiều chuyển biến tích cực.

Ủy ban Dân tộc tiếp tục quản lý, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả 11 chương trình, dự án, chính sách dân tộc; tăng cường nắm bắt tình hình vùng dân tộc thiểu số và miền núi, tham mưu cho Đảng, Chính phủ nhiều vấn đề mới về công tác dân tộc.

Đặc biệt, Ủy ban đã tổ chức thành công Lễ tuyên dương người có uy tín, nhân sĩ trí thức và doanh nhân tiêu biểu dân tộc thiểu số năm 2017 tại Thủ đô Hà Nội.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác dân tộc năm 2017 còn một số tồn tại cần khắc phục.

Cụ thể, tiến độ xây dựng một số đề án còn chậm, chất lượng một số văn bản chưa cao. Việc theo dõi, kiểm tra, tổng hợp tình hình và kết quả thực hiện các chính sách dân tộc chưa thường xuyên, liên tục. Một số đề án, chính sách đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, nhưng đến nay chưa được bố trí vốn, hoặc kinh phí thấp, chưa đáp ứng yêu cầu…

Nhận định năm 2018 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Ủy ban Dân tộc tiếp tục cụ thể hóa các nghị quyết của Đảng, của Quốc hội, Chính phủ; hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng vùng dân tộc.

Ủy ban chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chương trình, chính sách dân tộc đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Tăng cường công tác theo dõi, nắm tình hình vùng dân tộc thiểu số và miền núi, thiên tai, đói giáp hạt, dịch bệnh, các vùng xung yếu về an ninh trật tự; không để xảy ra các điểm nóng, phức tạp, nhất là tại các vùng trọng điểm Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ.

Để thực hiện có hiệu quả công tác dân tộc năm 2018, Ủy ban Dân tộc kiến nghị Quốc hội phê chuẩn ngân sách, bảo đảm thực hiện các chính sách dân tộc, xem xét, sửa đổi Luật Đầu tư công nhằm tạo điều kiện thuận lợi triển khai thực hiện; đề nghị cấp có thẩm quyền bố trí ngân sách, bảo đảm thực hiện các chính sách đã phê duyệt; bố trí các nguồn vốn ODA để tăng nguồn lực để thực hiện các chương trình, đề án của Ủy ban Dân tộc trong thời gian tới.