Ủy ban Dân tộc: Tháo gỡ vướng mắc trong xây dựng cơ chế, chính sách thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia

BVR&MT – Ngày 12/8, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc (UBDT) đã tổ chức cuộc họp bàn về một số nội dung vướng mắc trong xây dựng cơ chế, chính sách triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 – 2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 – 2025. Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp, có Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Y Vinh Tơr; lãnh đạo một số vụ, đơn vị thuộc UBDT.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh chủ trì cuộc họp

Thực hiện Công điện số 698/CĐ-TTg ngày 4/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 – 2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 – 2025, UBDT đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan Trung ương và địa phương rà soát, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình.

Đến thời điểm này, trong việc triển khai thực hiện Chương trình còn các khó khăn, vướng mắc về thẩm quyền ban hành một số định mức sử dụng nguồn vốn đầu tư phát triển; về chính sách hỗ trợ đầu tư có thu hồi; xác định địa bàn thực hiện chính sách đối với các dân tộc có khó khăn đặc thù; về thực hiện cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí và nghiên cứu đổi mới hình thức cung cấp thông tin phù hợp với điều kiện đặc thù của vùng đồng bào DTTS và miền núi theo Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 9/1/2019 của Thủ tướng Chính phủ…

Thảo luận tại cuộc họp, các đại biểu tham dự đã đưa ra các giải pháp tháo gỡ cho từng nội dung vướng mắc trong xây dựng cơ chế, chính sách thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh ghi nhận những ý kiến đóng góp, đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn của các vụ, đơn vị.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm yêu cầu Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 – 2030 tăng cường phối hợp với các bộ, ngành thúc đẩy tiến độ; chủ trì phối hợp với các vụ, đơn vị liên quan rà soát lại toàn bộ nội dung còn vướng mắc, xem xét, tính toán kỹ lưỡng về tiêu chuẩn, định mức, đối tượng, địa bàn, trên tinh thần đúng pháp luật, đúng thẩm quyền, phù hợp với thực tiễn.