Ứng phó COVID-19, giá xăng RON95-III giảm hơn 2.300 đồng mỗi lít

BVR&MT – Giá xăng tiếp tục giảm mạnh từ 15 giờ ngày 15/3, theo đó giá trần của mặt hàng xăng RON95-III chỉ còn 16.812 đồng/lít, trong khi xăng E5RON92 có mức trần mới là 16.056 đồng/lít.

Từ 15 giờ ngày 15/3, xăng và các mặt hàng dầu sẽ giảm mạnh sau khi áp dụng quỹ bình ổn.

Cụ thể, xăng E5 RON92 giảm 2.290 đồng/lít; xăng RON95-III giảm 2.315 đồng/lít, dầu diesel 0.05S giảm 1.750 đồng/lít, dầu hỏa giảm 1.830 đồng/lít và dầu mazút 180CST 3.5S giảm 1.353 đồng/kg.

Liên quan đến quỹ bình ổn (BOG), mức trích lập đối với xăng E5 RON92 ở mức 200 đồng/lít, trong khi xăng RON95, dầu hỏa và dầu diesel ở mức 800 đồng/lít còn dầu mazút trích lập ở mức 100 đồng/kg. Bên cạnh đó, liên bộ quyết định không chi sử dụng quỹ BOG đối với các loại xăng dầu.

Đại diện Petrolimex cho biết quỹ bình ổn giá xăng dầu tính đến trước thời điểm điều chỉnh giá còn dư 2.000 tỷ đồng, tăng 190 tỷ đồng so với kỳ công bố gần nhất.

Như vậy, sau khi trích lập BOG, giá xăng E5 RON92 có mức trần mới là 16.056 đồng/lít; xăng RON95-III là 16.812 đồng/lít. Ngoài ra, dầu diesel 0.05S có mức trần là 13.035 đồng/lít; dầu hỏa là 11.846 đồng/lít và dầu mazút 180CST 3.5S có mức trần là 10.501 đồng/kg.

“Theo kế hoạch, ngày 16/3 mới đến kỳ điều chỉnh giá song thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng về việc hỗ trợ đời sống người dân và hoạt động sản xuất kinh doanh đang gặp khó khăn do tác động của dịch COVID-19, liên bộ đã quyết định điều chỉnh giảm giá ngay trong ngày hôm nay,” đại diện Bộ Công Thương thông tin thêm.

Lần gần đây nhất vào 15 giờ ngày 29/2, sau khi áp dụng quỹ bình ổn, xăng E5 RON92 giảm 157 đồng/lít, xăng RON95-III giảm 253 đồng/lít, dầu diesel 0.05S giảm 390 đồng/lít; dầu hỏa giảm 278 đồng/lít và dầu mazút 180CST 3.5S tăng 102 đồng/kg.

Trong khi đó, mức trích lập quỹ BOG đối với xăng E5 RON92 là 100 đồng/lít. xăng RON95 là 500 đồng/lít, dầu diesel và dầu hỏa là 700 đồng/lít, còn dầu mazút là 100 đồng/kg đồng thời chi sử dụng Quỹ bình ổn đối với dầu mazút là 100 đồng/kg.

Với mức điều chỉnh này, tính từ đầu năm 2020, xăng E5 RON92 giảm khoảng 3.785 đồng/lít, trong khi xăng RON95-III cũng giảm gần 4.100 đồng/lít.