UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành công văn về vấn đề nước sạch do BVR&MT phản ánh

BVR&MT – UBND tỉnh Thái Nguyên vừa ban hành Công văn số 4117/UBND-TH về việc kiểm tra, xác minh thông tin phản ánh về vấn đề nước sạch trên Báo điện tử Bảo vệ rừng và môi trường.

Ngày 20/9/2017, Tòa soạn baovemoitruong.org.vn điện tử có đăng bài: Thái Nguyên: Công ty CP Nước sạch Thái Nguyên có bán “nước sạch” cho người dân(?). Ngay sau khi bài báo được đăng tải, ngày 22/9, đồng chí Nhữ Văn Tâm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên vừa ban hành Công văn về việc kiểm tra, xác minh thông tin phản ánh trên Báo điện tử Bảo vệ rừng và môi trường.

Công văn số 4117/UBND-TH về việc kiểm tra, xác minh thông tin phản ánh trên Báo điện tử Bảo vệ rừng và Môi trường.

Nội dung công văn nêu rõ: “Ngày 20/9/2017 trên báo điện tử  Bảo vệ Rừng và Môi trường có bài “Thái Nguyên: Công ty CP Nước sạch Thái Nguyên có bán “nước sạch” cho người dân(?) (có nội dung bài viết kèm theo).

Sau khi xem xét, UBND tỉnh  yêu cầu Công ty CP Nước sạch Thái Nguyên chủ trì, phối hợp UBND huyện Đồng Hỷ và các đơn vị liên quan kiểm tra xác minh nội dung báo nêu, thống nhất biện pháp giải quyết (nếu có), giải trình, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 25/9/2017, đồng thời thông tin phản hồi đến cơ quan báo chí.

Yêu cầu giám đốc  Công ty CP Nước sạch Thái Nguyên,  thủ trưởng các đơn vị liên quan  khẩn trương phối hợp thực hiện”.

Ảnh chụp bài báo đính kèm Công văn số 4117/UBND-TH về việc kiểm tra, xác minh thông tin phản ánh trên Báo điện tử Bảo vệ rừng và môi trường.

Tuy nhiên, đến nay tòa soạn điện tử Bảo vệ Rừng và Môi trường vẫn chưa nhận được báo cáo về việc khắc phục những vấn đề báo nêu từ UBND huyện Đồng Hỷ và Công ty CP Nước sạch Thái Nguyên.

Thông tin tiếp theo sẽ được phóng viên Tòa soạn tiếp tục cập nhật.

Phượng Long