Tuyên Quang: Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống 15,38 %

BVR&MT – Tuyên Quang là tỉnh nghèo miền núi ở phía Bắc, có 22 dân tộc anh em sinh sống, diện tích tự nhiên: 5.867,9 Km2, dân số khoảng: 760.289 người. Chương trình giảm nghèo năm 2018, dưới sự lãnh đạo, sát sao, quyết liệt của tỉnh và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nên tỷ lệ hộ nghèo đã giảm từ 19,32% xuống 15,38%.

Tại buổi Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, ông Chẩu Văn Lâm – Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: “Trong thời gian nửa nhiệm kỳ, đã giữ vững sự ổn định chính trị, xã hội; kinh tế của tỉnh tiếp tục phát triển; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng….; nông nghiệp chuyển dịch khá mạnh theo hướng sản xuất hàng hóa….; Tỉnh đã quan tâm đầu tư kết cấu hạ tầng, triển khai xây dựng các công trình trọng điểm. Lĩnh vực văn hóa – xã hội được quan tâm chăm lo, giảm nghèo đạt kết quả tốt, đời sống của nhân dân được nâng lên”.

Trong báo cáo tại kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh Tuyên Quang khóa XVIII, ngày 07/12/2018, Ông Phạm Minh Huấn – Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang cho biết: “Dưới sự lãnh đạo sát sao, quyết liệt của Tỉnh ủy,sự giám sát của HĐND tỉnh và sự điều hành linh hoạt, hiệu quả của UBND tỉnh,nhiều chỉ tiêu kinh tế – xã hội của tỉnh đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tốc độ tăng trưởng GDP đạt 8,04%, cao nhất kể từ năm 2016 trở lại đây. Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 14.500 tỷ đồng; sản lượng lương thực trên 34,4 vạn tấn; du lịch,thương mại, dịch vụ có bước phát triển; cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh có bước chuyển biến; giáo dục, y tế,văn hóa – thông tin, thể thao có nhiều khởi sắc, an sinh xã hội được bảo đảm;quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 19,32% xuống 15,38%…”.

Ông Phạm Minh Huấn cũng chỉ ra một số khó khăn trong phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh, trong đó có một số sản phẩm công nghiệp đạt thấp so với năm trước, diện tích trồng cây đậu tương, mía nguyên liệu đạt thấp; cơ sở vật chất một số trường học chưa đáp ứng yêu cầu; đời sống nhân dân một số nơi vùng sâu, vùng xa vẫn còn nhiều khó khăn…

Từ những kết quả đã đạt được, năm 2019 UBND tỉnh đã đề ra 08 nhiệm vụ trọng tâm, 21 chỉ tiêu chủ yếu, 14 giải pháp thực hiện, trong đó đề cao nhiệm vụ tiếp tục đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành bằng những việc làm cụ thể, có tính đột phá, sáng tạo, mang lại hiệu quả thực chất. Chú trọng khâu tổ chức thực hiện để các cơ chế, chính sách đi vào cuộc sống, phát huy hiệu quả. Gắn với chỉ đạo, triển khai với công tác đôn đốc, kiểm tra, xử lý nghiêm việc chậm trễ thực hiện nhiệm vụ công việc. Thường xuyên rà soát và thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy; nâng cao chất lượng giải quyết các kiến nghị sau giám sát, các ý kiến, kiến nghị của cử tri…

Phượng Long