Tuyên Quang: Tỷ lệ che phủ rừng toàn tỉnh đạt trên 65%

BVR&MT – UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 68/UBND – QĐ về công bố hiện trạng rừng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2023.

Theo Quyết định tính đến ngày 31 – 12 – 2023 toàn tỉnh có 426.710,22 ha diện tích rừng bao gồm rừng trồng chưa khép tán. Trong đó rừng tự nhiên là 233.054,57 ha; rừng trồng là 193.655,65 ha. Tỷ lệ che phủ rừng toàn tỉnh là 65,18%.

Huyện Na Hang có tỷ lệ che phủ rừng đạt trên 78%.

Huyện Na Hang và Lâm Bình có tỷ lệ che phủ rừng cao nhất toàn tỉnh với trên 78%, tiếp theo là huyện Chiêm Hóa và Yên Sơn tỷ lệ che phủ trên 60%. Các huyện, thành phố còn lại có tỷ lệ che phủ rừng từ 51% trở lên.

Quyết định cũng nêu rõ, trong năm 2024, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố tiếp tục theo dõi diễn biến rừng và thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về lâm nghiệp trên địa bàn quản lý theo quy định của Luật Lâm nghiệp.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm quản lý, khai thác cơ sở dữ liệu diễn biến rừng và cập nhật diễn biến rừng hàng năm trên địa bàn tỉnh vào năm tiếp theo.