Tuyên Quang tái cơ cấu nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới

BVR&MT – Vừa qua, tại Tỉnh ủy Tuyên Quang, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có buổi làm việc với lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về tái cơ cấu nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới của Tỉnh.

Bộ Trưởng Nguyễn Xuân Cường Bộ NN&PTNN.

Sau khi nghe báo cáo và các kiến nghị, đề xuất của Tỉnh trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; ý kiến phát biểu của đồng chí Chẩu Văn Lâm, Bí thư Tỉnh ủy và các đại biểu dự họp, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường kết luận như sau: Ghi nhận những nỗ lực, kết quả đạt được trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn của Tỉnh, nhất là trong chỉ đạo thực hiện chủ trương tái cơ cấu nông nghiệpxây dựng nông thôn mới trên địa bàn Tỉnh.

Bộ Trưởng cũng đề nghị Hỗ trợ xây dựng xã Thái Bình thành xã nông thôn kiểu mới: Giao Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng của Tỉnh rà soát, đánh giá cụ thể, đề xuất các giải pháp thực hiện; báo cáo Bộ trưởng trước ngày 10/10/2018.

Đồng thời, nhất trí với quan điểm chỉ đạo, phương hướng sản xuất nông nghiệp của Tỉnh trong thời gian tới, Bộ ủng hộ và sẽ giao các cơ quan chức năng của Bộ phối hợp chặt chẽ và hỗ trợ Tỉnh trong quá trình triển khai thực hiện.

Hỗ trợ xây dựng mô hình liên kết gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới tại Tuyên Quang để hỗ trợ Dự án hỗ trợ hạ tầng phục vụ liên kết theo Nghị định số 98/2008/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ và Dự án Cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng phát triển vùng sản xuất chè tập trung an toàn, chất lượng cao tỉnh Tuyên Quang: Giao Vụ Kế hoạch phối hợp các đơn vị xem xét, rà soát kế hoạch trung hạn để hỗ trợ Tỉnh.

Hỗ trợ đầu tư Dự án phát triển lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nâng cao năng suất, chất lượng rừng trồng sản xuất từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững: Bộ nhất trí về chủ trương, giao Tổng cục Lâm nghiệp phối hợp với các đơn vị chức năng rà soát, xem xét các nguồn vốn: kế hoạch trung hạn, quỹ dịch vụ môi trường rừng, đề tài khoa học và một số nguồn vốn khác để hỗ trợ Tỉnh.

Trong thời gian tới, Bộ trưởng cũng đề nghị Tỉnh Tuyên Quang quan tâm chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau: tiếp tục phát huy tiềm năng, thế mạnh của Tỉnh, tập trung thực hiện Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016 – 2020 (một cách căn cơ, bài bản nhằm đưa Tỉnh trở thành điển hình trong cả nước về phát triển kinh tế lâm nghiệp, phát triển công nghiệp chế biến gỗ và sản phẩm ngoài gỗ…); đẩy mạnh phát triển chương trình bò sữa, dược liệu và Dự án Phát triển đàn Trâu trên địa bàn Tỉnh; phát triển các sản phẩm nông sản đặc sản, hữu cơ; chương trình mỗi xã, phường một sản phẩm gắn với chuỗi giá trị và phát triển du lịch; đồng thời đẩy mạnh phát triển các hình thức tổ chức sản xuất như trang trại, hợp tác xã kiểu mới, thu hút doanh nghiệp đầu tư, liên kết trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, tạo động lực mới thúc đẩy nông nghiệp, nông thôn của Tỉnh phát triển.

Văn Trì