Tuyên Quang: Công nhận thêm 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới

BVR&MT – UBND tỉnh Tuyên Quang vừa có quyết định công nhận 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), gồm Hồng Thái, Thái Bình, Vĩnh Lợi, Cấp Tiến và Tân Thịnh.

Người dân đầu tư chăn nuôi gia súc để phát triển kinh tế.

Theo đó, tỉnh Tuyên Quang đã có 35 xã được công nhận đạt chuẩn NTM. Hiện tại còn 2 xã Xuân Quang và xã Kim Quan đang hoàn tất hồ sơ đánh giá trình Ban Chỉ đạo tỉnh thẩm định công nhận đạt chuẩn.

Tỉnh Tuyên Quang đang tập trung các nguồn lực để các xã hoàn thành mục tiêu xây dựng NTM. Trung bình các xã đã đạt 14 tiêu chí/xã, tăng 0,9 tiêu chí/xã so với cùng kỳ năm ngoái. Phấn đấu hết năm 2020, tỉnh sẽ có thêm 10 xã đạt chuẩn NTM, 3 xã đạt chuẩn NTM nâng cao.

Hoàng Tôn