Tuy Phước – Bình Định: Với công tác bảo vệ và phát triển rừng bền vững

BVR&MT – Huyện Tuy Phước (Bình Định) có hơn 1.795 ha diện tích đất lâm nghiệp ở 10 xã, thị trấn. Trong đó, có hơn 204 ha diện tích rừng phòng hộ và gần 1.591 ha diện tích rừng sản xuất, với độ che phủ đạt 11,5% và tập trung chủ yếu ở 2 xã Phước Thành và Phước An.

Theo ông Phạm Thanh Giảng, Phó hạt trưởng Hạt kiểm lâm liên huyện Tuy Phước – TP. Qui Nhơn cho biết, biên chế của hạt chỉ có 13 người, tuy nhiên địa bàn quản lý rộng bao gồm cả Tp Qui Nhơn. Bên cạnh đó, một số cấp ủy, chính quyền quan tâm đến công tác bảo vệ rừng chưa đúng mức. Đặc biệt, ý thức của nhiều chủ rừng thuộc hộ gia đình đối với công tác bảo vệ rừng và PCCCR còn hạn chế  nên công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn huyện gặp không ít khó khăn.

Lực lượng chức năng đang xử lý một vụ cháy rừng tại huyện Tuy Phước.

Để khắc phục tình trạng trên, Hạt kiểm lâm liên huyện Tuy Phước – TP. Qui Nhơn đã phối hợp cùng chính quyền các cấp tổ chức tuyên truyền luật bảo vệ rừng và phát triển rừng đến các hộ dân. Đồng thời, phân công cán bộ kiểm lâm phụ trách địa bàn hướng dẫn các chủ rừng thực hiện tốt công tác PCCCR trước, trong và sau khi khai thác rừng đảm bảo đúng qui định, như: xây dựng đường ranh cản lửa và xử lý thực bì vào mùa mưa, tuyệt đối không được xử lý vào mùa khô hanh… Bên cạnh đó, Hạt kiểm lâm liên huyện Tuy Phước – TP. Qui Nhơn còn chỉ đạo kiểm lâm quản lý địa bàn tham mưu chính quyền các địa phương thành lập Ban chỉ huy bảo vệ rừng cấp xã- thị trấn và xây dựng kế hoạch PCCCR tại địa phương theo phương châm 4 tại chỗ đó là chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ.

Cùng với việc tăng cường công tác tuyên truyền và vận động, trong thời gian qua, Hạt kiểm lâm liên huyện Tuy Phước – TP. Qui Nhơn còn thường xuyên phối hợp cùng chính quyền các xã thị trấn tổ chức tuần tra truy quét trong rừng nhằm hạn chế đến mức thấp nhất việc phá rừng và khai thác gỗ trái phép diễn ra trên địa bàn huyện. Ông Phạm Thanh Giảng cho biết, thực hiện Chỉ thị số 18/CT-UBND về việc tăng cường các biện pháp cấp bách bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh, trong năm 2016 và 9 tháng đầu năm 2017, lực lượng của Hạt đã tiến hành kiểm tra và nhổ bỏ 10 ha cây trồng trên đất lâm nghiệp lấn chiếm trái phép tại xã Phước Thành và cũng trong 9 tháng đầu năm 2017, hạt đã phối hợp cùng chính quyền địa phương xã Phước Thành tổ chức 4 đợt tuần tra truy quét và phá hủy 3,5 m³ củi cùng 5 lò than trái phép tại xã này.

“Một trong số những giải pháp quan trọng được Hạt đặc biệt quan tâm triển khai đồng bộ trong thời gian đến là thường xuyên quán triệt tới toàn thể cán bộ công chức và lao động hợp đồng trong đơn vị về trách nhiệm trong việc quản lý, bảo vệ rừng; đồng thời, phối hợp với cấp ủy, chính quyền các xã- thị trấn tiếp tục tổ chức tuyên truyền Luật Bảo vệ và phát triển rừng, các văn bản của Nhà nước cũng như của ngành quy định về quản lý bảo vệ rừng đến từng người dân. Đặc biệt, tiếp tục nâng cao hiệu quả của công tác tuần tra, truy quét và xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng…”, ông Giảng cho biết thêm.

CTV Thiên Khánh (Bình Định)