Từ ngày 6/4, học sinh tiểu học và lớp 6 tại Hà Nội đi học trực tiếp ở trường

BVR&MT – Ngày 4/4, UBND thành phố Hà Nội đã có văn bản 976/UBND-KGVX gửi Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, UBND các quận, huyện, thị xã về việc cho học sinh tiểu học và lớp 6 trên địa bàn trở lại học trực tiếp và được tổ chức bán trú.

Từ ngày 6/4, tất cả học sinh tiểu học và lớp 6 tại Hà Nội sẽ quay trở lại trường học trực tiếp.

Theo tờ trình của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố đang có những chuyển biến tích cực, số ca F0 trong cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh giảm mạnh trong thời gian gần đây. Sở Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện, thị xã lấy ý kiến cha mẹ học sinh, kết quả đã có hơn 75% cha mẹ học sinh thống nhất để các em học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 đi học trực tiếp tại trường.

Trên cơ sở đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đề xuất UBND thành phố cho phép học sinh tiểu học và lớp 6 trên địa bàn 30 quận, huyện, thị xã đến trường học trực tiếp từ 6/4 (thứ tư); trẻ mầm non tiếp tục nghỉ tại nhà. Việc đi học trực tiếp được thực hiện trên nguyên tắc tự nguyện, đồng thuận của cha mẹ học sinh. Các trường dạy học trực tiếp 2 buổi/ngày và tổ chức hoạt động bán trú.

Trường học phải đạt yêu cầu an toàn trong phòng, chống dịch Covid- 19 theo các tiêu chí của Sở Giáo dục và Đào tạo và Sở Y tế; chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở vật chất, xây dựng kế hoạch diễn tập xử lý khi có tình huống cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh là F0; tổ chức tổng vệ sinh môi trường, khử khuẩn trước và sau buổi học.

Trong quá trình tổ chức dạy học trực tiếp, nếu xảy ra các trường hợp liên quan đến vấn đề dịch tễ, không bảo đảm an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19, nhà trường chủ động xử lý theo hướng dẫn và báo cáo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch tại địa phương.

Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 cấp quận/huyện/thị xã có trách nhiệm xem xét, cho dừng việc học tập trực tiếp để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho học sinh, có các kịch bản xử lý tình huống nếu có trường hợp F0, F1 tại các lớp học, trường học.

Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 cấp quận, huyện, thị xã phê duyệt phương án cụ thể cho học sinh đi học trở lại của các trường, các cơ sở giáo dục trên địa bàn các xã, phường, thị trấn trực thuộc, chịu hoàn toàn trách nhiệm trước lãnh đạo thành phố về công tác phòng, chống dịch trên địa bàn.

Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương căn cứ tình hình thực tiễn dịch bệnh để quyết định và chịu trách nhiệm về việc cho học sinh đi học trở lại trên địa bàn; tiếp tục hoàn thiện, tăng cường cơ sở vật chất, nhân lực cho lực lượng y tế trường học bảo đảm y tế trường học được trang bị đầy đủ và sẵn sàng khi học sinh đến trường.

Sau khi xem xét văn bản của Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND thành phố Hà Nội thống nhất nguyên tắc đề xuất trên; đồng thời đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp Sở Y tế thường xuyên cập nhât, quán triệt đầy đủ, kịp thời thông tin, quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế về việc triển khai hoạt động giáo dục, đào tạo và bảo đảm an toàn công tác phòng, chống dịch trong các cơ sở giáo dục đạo tạo tại địa phương để hướng dẫn UBND quận, huyện, thị xã triển khai thực hiện.