Trồng mới được hơn 162.000 cây xanh toàn thành phố Hà Nội

BVR&MT – Thông tin từ  Sở Xây Dựng Hà Nội cho biết về hệ thống cây xanh trên địa bàn thành phố tính đến tháng 9 năm nay.

Trồng cây xanh trên tuyến đường phía Nam Hà Nội. Ảnh: Báo Hà Nội mới

Theo đó, tính đến tháng 9-2021, toàn thành phố đã trồng mới được 162.053 cây. Trong đó, có 99.477 cây đô thị, 62.576 cây lấy gỗ, đạt 64,8% kế hoạch năm 2021.

Bên cạnh đó, các đơn vị duy tu, duy trì hệ thống cây xanh đã thực hiện cắt tỉa được 65.994 cây nặng tán, mọc lệch, cây nguy hiểm có nguy cơ gãy đổ trên các tuyến đường tính đến tháng 9-2021.

Trong đó, khu vực nội đô đã cắt tỉa được 35.476 cây; trên địa bàn các huyện và thị xã Sơn Tây, đơn vị quản lý, duy trì cây xanh thành phố quản lý theo phân cấp đã cắt tỉa được 29.695 cây.

Ngoài ra, Sở Xây dựng Hà Nội cũng đã đôn đốc UBND các quận, huyện, thị xã chủ động lập kế hoạch cắt tỉa cây bóng mát năm 2021, tăng cường chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát các đơn vị thực hiện quản lý, duy trì cây bóng mát trên địa bàn theo phân cấp.

Sơn Tinh 

Tags:
CHIA SẺ