Triển khai mạnh mẽ các nhiệm vụ về chính sách tài nguyên môi trường ​

BVR&MT – Viện Chiến lược Chính sách tài nguyên và môi trường sẽ tiếp tục triển khai mạnh mẽ nhiệm vụ về chính sách tài nguyên môi trường trình Chính phủ trong năm 2018; triển khai thực hiện nhiệm vụ sơ kết 05 thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Ngày 03/4, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Võ Tuấn Nhân chủ trì buổi làm việc với Viện Chiến lược Chính sách tài nguyên và môi trường về kết quả công tác quý I và kế hoạch triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2018.

Báo cáo tại buổi làm việc, PGS.TS Nguyễn Thế Chinh, Viện trưởng Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường cho biết, trong quý I/2018, Viện đã tập trung thực hiện các đề án được giao theo Chương trình hành động của Bộ. Theo đó, Viện đang triển khai đảm bảo tiến độ và chất lượng 02 đề án trình Bộ trình Chính phủ là “Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường trong quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu” và “Tăng cường liên kết giữa các địa phương, vùng trong sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu”.

Viện cũng đang thực hiện Đề án “Sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 Khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường (Nghị quyết số 24-NQ/TW)”.

Đồng thời, Viện tiếp tục thực hiện 04 dự án chuyển tiếp thuộc nguồn sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp môi trường; triển khai đúng tiến độ, đảm bảo nội dung, chất lượng sản phẩn theo thuyết minh đã được phê duyệt của 21 đề tài khoa học và công nghệ, 08 nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng trong kế hoạch năm 2018 của Viện.

Ngoài ra, Viện cũng thực hiện các hoạt động quản lý chung về tổ chức cán bộ, tài chính – kế toán, quản lý khoa học và công nghệ và hợp tác quốc tế theo các nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra.

Trong thời gian tới, Viện sẽ tiếp tục triển khai mạnh mẽ 02 nhiệm vụ trình Chính phủ trong năm 2018; triển khai thực hiện nhiệm vụ sơ kết 05 thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; triển khai các nhiệm vụ dự án và đề tài khoa học và công nghệ được giao năm 2018.

Đồng thời, Viện sẽ đẩy mạnh triển khai các dự án hợp tác quốc tế do Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF) tài trợ thông qua Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP); các dự án quốc tế với Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA), Cơ quan Hợp tác phát triển Hoa Kỳ (USAID), Viện Hanns Seidel (HSF)…

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân, đánh giá cao sự chủ động, nỗ lực, tinh thần làm việc nhiệt tình của Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường đã đạt được một số kết quả ngay từ đầu năm.

Về triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II và năm 2018, Thứ trưởng đồng tình với kế hoạch dự kiến của Viện. Trong đó, tập trung vào nhiệm vụ sơ kết 05 thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW và xây dựng 02 đề án trình Chính phủ vì đây là các nhiệm vụ mang tầm chiến lược của ngành tài nguyên và môi trường.“Đây là những nhiệm vụ lớn và quan trọng mà Viện cần tập trung trong thời gian tới. Qua sơ kết Nghị quyết 24/NQ-CP phải tham mưu được cho Chính phủ những vấn đề mang tầm chiến lược, những chính sách, giải pháp cụ thể của ngành tài nguyên và môi trường trong giai đoạn chủ động hội nhập và trước cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Đồng thời, đề án trình Chính phủ phải nghiên cứu, đánh giá được lý luận và thực tiễn để có những cơ chế chính sách mới cho ngành, đáp ứng yêu cầu trước mắt và lâu dài.” – Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân nhấn mạnh.

Trong thời gian tới, Thứ trưởng đề nghị Viện tập trung nghiên cứu các vấn đề quan trọng hiện nay đối với ngành tài nguyên và môi trường để cung cấp đầy đủ luận cứ khoa học cho việc sửa đổi Luật Đất đai, Luật Bảo vệ môi trường…; cũng như xây dựng các quy hoạch về môi trường, đất đai, biển và hải đảo cấp tỉnh và cấp quốc gia…

Đồng thời, Thứ trưởng cũng đề nghị Viện tiếp tục phát huy uy tín đối với các đối tác quốc tế để chủ động đẩy mạnh hơn nữa hợp tác quốc tế, tạo điều kiện cho các nhà khoa học, chuyên gia của Viện có cơ hội tiếp cận thông tin, tham gia các hội thảo, hội nghị quốc tế; nâng cao năng lực nghiên cứu của Viện.

Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân cũng mong muốn Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường sẽ tiếp tục có những nghiên cứu xuất sắc, đột phá; giúp Bộ đề ra những chiến lược, chính sách về tài nguyên và môi trường.