Triển khai chương trình “Xuân biên giới – Tết hải đảo” 2019

BVR&MT – Triển khai chương trình “Xuân biên giới – Tết hải đảo” năm 2019, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đề ra chỉ tiêu phấn đấu 100% gia đình, thân nhân cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn được các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc hỗ trợ trong dịp Tết Nguyên đán 2019.

Nhằm tiếp tục triển khai Cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới, hải đảo”, Ban Bí thư Trung ương Đoàn yêu cầu các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc triển khai chương trình “Xuân biên giới – Tết hải đảo” năm 2019.

Bí thư thường trực Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn tặng chăn ấm cho các gia đình chính sách tại tỉnh Cao Bằng trong chương trình “Xuân biên giới – Tết hải đảo” năm 2018.

Theo đó, các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc tiếp tục tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về chủ quyền biên giới, biển đảo, nhiệm vụ quốc phòng – an ninh trong tình hình mới để đoàn viên, thanh thiếu nhi hiểu sâu sắc và tham gia có hiệu quả các hoạt động hướng về chiến sỹ, đồng bào nơi biên giới, biển đảo; đa dạng hóa hình thức tuyên truyền về ý nghĩa và kết quả, các mô hình điển hình trong thực hiện Cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới hải đảo” của Đoàn thời gian qua thông qua mạng xã hội, các hình thức tuyên truyền trực quan, tọa đàm, diễn đàn, giáo dục truyền thống, sinh hoạt định kỳ, giao lưu văn nghệ, tập huấn báo cáo viên, báo chí…

Rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ, tăng cường các giải pháp thực hiện tốt các nội dung đã ký kết giữa các đơn vị kết nghĩa trong triển khai Cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới hải đảo”; phát hiện tuyên dương các tập thể, cá nhân có nhiều hy sinh, đóng góp tại các vùng biên giới, hải đảo như: giáo viên cắm bản, bác sỹ, thầy thuốc bám bản, chiến sỹ lực lượng vũ trang tiêu biểu, trí thức trẻ tình nguyện công tác tại khu vực biên giới, hải đảo…

Tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ, thăm hỏi động viên cán bộ, chiến sỹ, đoàn viên, thanh niên khu vực biên giới, hải đảo và chúc Tết các đơn vị lực lượng vũ trang làm nhiệm vụ trực Tết trên địa bàn, khu vực; chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng vùng biên giới, hải đảo và chăm lo con, em chiến sĩ lực lượng vũ trang đang công tác tại các vùng biên giới, hải đảo. Phấn đấu 100% gia đình, thân nhân cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn được các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc hỗ trợ trong dịp Tết Nguyên đán 2019.

Tổ chức cho đoàn viên thanh niên trên địa bàn biên giới, hải đảo cam kết không vi phạm pháp luật, đấu tranh bài trừ các hủ tục lạc hậu, tệ nạn xã hội trong dịp Tết, xung kích tham gia đảm bảo cảnh quan môi trường, an ninh trật tự tại các khu lễ, hội. Tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ, phát huy bản sắc văn hóa của các dân tộc. Khuyến khích các đơn vị phối hợp đăng cai tổ chức các hoạt động truyền thống, lễ hội dân gian có sự tham gia của lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân .

Phối hợp với các lực lượng trên địa bàn khu vực biên giới, hải đảo trong công tác giáo dục, định hướng tư tưởng, nắm bắt tình hình thanh niên và dư luận xã hội trong thanh niên. Nâng cao tinh thần cảnh giác, không để các thế lực thù địch lôi kéo, kích động gây mất đoàn kết quân dân, đoàn kết dân tộc.