Trao sinh kế cho người nghèo

BVR&MT – Từ các nguồn vốn của Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai đã triển khai hiệu quả các dự án, tiểu dự án giảm nghèo, tiếp thêm động lực cho hàng trăm hộ vươn lên thoát nghèo bền vững.

Nhiều hộ nghèo ở làng Wâu, xã Chư Á, thành phố Pleiku (Gia Lai) được hỗ trợ vốn phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo. Ảnh: TTXVN phát

Gia đình ông Puih Juih, làng Nhao 1, xã Ia Kênh, thành phố Pleiku là hộ nghèo, cuộc sống của 5 người phụ thuộc vào làm thuê thời vụ. Năm 2019, gia đình ông được chính quyền địa phương tặng hai con bò sinh sản. Có sinh kế, ông thuê đất trồng cỏ làm thức ăn cho bò. Sau 2 năm chăm sóc, đàn bò của gia đình đã tăng lên 8 con. Ông Juih tiếp tục mua 8 sào cà phê và 2 sào lúa nước để phát triển kinh tế. Nhờ chăm chỉ làm ăn, từ nguồn sinh kế ban đầu, đến nay, gia đình ông đã có thu nhập trên 60 triệu đồng/năm.

Gia đình anh Nguyễn Khánh, thôn Đồng Bằng, xã Biển Hồ, thành phố Pleiku cũng thuộc diện hộ nghèo vì không có sinh kế để phát triển kinh tế. Được UBND xã Biển Hồ tặng 3 con bò sinh sản vào năm 2021, anh tập trung tìm tòi, học hỏi kỹ thuật chăn nuôi. Bên cạnh chăm lo đàn bò, anh thuê 4 sào đất trồng rau màu để tận dụng phân bò làm phân bón. Đến nay, cơ bản cuộc sống của gia đình anh đã ổn định.

Xã Biển Hồ có 2.374 hộ sinh sống tại 7 thôn, làng; hiện chỉ còn 4 hộ nghèo và 27 hộ cận nghèo. Hầu hết các hộ đều nỗ lực vươn lên, không trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước. Đồng hành cùng người dân, sau khi rà soát hoàn cảnh của từng gia đình, UBND xã đã kết nối với nguồn quỹ từ thành phố đưa về để hỗ trợ sinh kế hoặc nhà ở giúp bà con có thêm động lực thoát nghèo bền vững.

Bà Đinh Thị Hoa, Phó Chủ tịnh UBND xã Biển Hồ, thành phố Pleiku cho biết, được sự quan tâm của Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thành phố, Phòng Kinh tế thành phố hỗ trợ con giống, nhiều hộ nghèo, cận nghèo trong xã đã phát triển thành công mô hình nuôi bò, nuôi lợn. Từ đó, các hộ phát triển kinh tế gia đình, tăng thu nhập, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” phường Chi Lăng, thành phố Pleiku tặng bò cho hộ nghèo ở làng Nghol Tả. Ảnh: TTXVN phát

Theo kết quả rà soát hộ nghèo, cận nghèo, năm 2021, thành phố Pleiku có 346 hộ nghèo (chiếm 0,56% tổng số hộ trên địa bàn), trong đó có 208 hộ dân tộc thiểu số (chiếm 2,94%); 604 hộ cận nghèo (chiếm 0,98%), trong đó có 280 hộ đồng bào dân tộc thiểu số (chiếm 3, 96%).

Từ các chương trình, chính sách hỗ trợ của các Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo, đến cuối năm 2022, thành phố còn 248 hộ nghèo (chiếm 0,40% tổng số hộ trên địa bàn), trong đó 157 hộ dân tộc thiểu số (chiếm 2,16%); số hộ cận nghèo là 522 hộ (chiếm 0,84%), trong đó 243 hộ đồng bào dân tộc thiểu số (chiếm 3,35%). Như vậy, giai đoạn từ năm 2021 – 2023, tỷ lệ hộ nghèo của thành phố đã giảm từ 0,56% xuống còn 0,32%, hộ nghèo dân tộc thiểu số từ 2,94% giảm còn dưới 2%.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chương trình giảm nghèo, Phó Chủ tịch UBND thành phố Pleiku Nguyễn Hữu Sung cho biết, thành phố sẽ triển khai các chương trình hỗ trợ người nghèo theo hướng phù hợp với điều kiện và nhu cầu của từng địa bàn, từng đối tượng; tăng cường tuyên truyền, giáo dục và hướng dẫn kỹ thuật cho người nghèo để họ có thể sử dụng hiệu quả các nguồn lực được hỗ trợ. Bên cạnh đó, thành phố sẽ kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả của các chương trình giảm nghèo để kịp thời điều chỉnh và hoàn thiện. Thành phố Pleiku phấn đấu giảm hộ nghèo từ 0,40% năm 2022 xuống còn 0,25% trong năm 2023.