Trả tiền dịch vụ môi trường rừng qua tài khoản ngân hàng

BVR&MT – Để đảm bảo tính công bằng, minh bạch trong việc chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã có văn bản số 7491/BNN-TCLN ban hành ngày 26/09 gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh với nội dung: trả tiền dịch vụ môi trường rừng qua tài khoản ngân hàng hoặc giao dịch thanh toán điện tử.

Mô hình trồng rừng xã Tân Thành huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên

Hiện nay, tiền DVMTR trả cho chủ rừng là tổ chức đã được Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng cấp tỉnh thực hiện qua tài khoản ngân hàng. Tuy vậy, việc trả tiền DVMTR cho chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư; hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư nhận khoán bảo vệ rừng đều được Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh hoặc chủ rừng là tổ chức trả trực tiếp bằng tiền mặt nên mất nhiều thời gian, chi phí cao, tiềm ẩn nhiều rủi ro, chưa đảm bảo công khai, minh bạch.

Xem thêm:

(Kỳ cuối): Gỗ rừng trồng sẽ thay thế gỗ rừng tự nhiên

Luật lâm Kỳ 2: Kỳ vọng ở Luật lâm nghiệp

Thực hiện Nghị định số 99/2010/NĐ-CP, ngày 24/9/2010 của Chính phủ về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR), từ năm 2011 đến nay, các địa phương đã tiến hành chi trả tiền DVMTR cho các chủ rừng; hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn nhận khoán bảo vệ rừng đạt kết quả tốt, góp phần bảo vệ và phát triển rừng có hiệu quả.

Để khắc phục tình trạng trên, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp với một số địa phương tiến hành thí điểm trả tiền DVMTR thông qua tài khoản ngân hàng, giao dịch thanh toán điện tử. Kết quả tổng kết, đánh giá thí điểm cho thấy việc trả tiền DVMTR qua tài khoản ngân hàng, giao dịch thanh toán điện tử tiết kiệm chi phí, đảm bảo công khai, minh bạch, hiệu quả và an toàn. Các địa phương đều có khả năng áp dụng các hình thức trả tiền này.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng, chủ rừng là tổ chức và các cơ quan chức năng liên quan tiến hành ngay việc trả tiền DVMTR năm 2018 qua tài khoản ngân hàng hoặc qua giao dịch thanh toán điện tử cho chủ rừng và hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư nhận khoán bảo vệ rừng tại các địa bàn thuận lợi; tiến hành tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm để từ năm 2019 trở đi việc trả tiền DVMTR qua tài khoản ngân hàng hoặc qua giao dịch thanh toán điện tử được thực hiện trên phạm vi toàn tỉnh.

Văn Trì