Luật sư trả lời bạn đọc (13/08/2018): Tiêu chí xác định đô thị loại II

BVR&MT – Độc giả: Xin hỏi luật sư tiêu chí đô thị loại II được xác định như thế nào?

Luật sư trả lời:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về cho chúng tôi, đối với câu hỏi “Tiêu chí xác định đô thị loại II” chúng tôi xin được tư vấn như sau:

Theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 42/2009/NĐ-CP ngày 07/5/2009 của Chính phủ về việc phân loại đô thị thì tiêu chí phân loại đô thị loại II được quy định như sau:

1.Chức năng đô thị

Đô thị có chức năng là trung tâm kinh tế, văn hóa, khoa học – kỹ thuật, hành chính, giáo dục – đào tạo, du lịch, dịch vụ, đầu mối giao thông, giao lưu trong vùng tỉnh, vùng liên tỉnh có vai trò thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội của một tỉnh hoặc một vùng lãnh thổ liên tỉnh.

Trường hợp đô thị loại II là thành phố trực thuộc Trung ương thì phải có chức năng là trung tâm kinh tế, văn hóa, khoa học – kỹ thuật, hành chính, giáo dục – đào tạo, du lịch, dịch vụ, đầu mối giao thông, giao lưu trong nước và quốc tế, có vai trò thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội của một vùng lãnh thổ liên tỉnh hoặc một số lĩnh vực đối với cả nước.

Thành phố Hà Tĩnh chuẩn bị được công nhận là đô thị loại II năm 2018. Ảnh minh họa.
  1. Quy mô dân số toàn đô thị phải đạt từ 300 nghìn người trở lên.
    Trong trường hợp đô thị loại II trực thuộc Trung ương thì quy mô dân số toàn đô thị phải đạt trên 800 nghìn người.
  2. Mật độ dân số khu vực nội thành.

Đô thị trực thuộc tỉnh từ 8.000 người/km2 trở lên, trường hợp đô thị trực thuộc Trung ương từ 10.000 người/km2 trở lên.

  1. Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp khu vực nội thành tối thiểu đạt 80% so với tổng số lao động.
  2. Hệ thống các công trình hạ tầng đô thị
  3. a) Khu vực nội thành: được đầu tư xây dựng đồng bộ và tiến tới cơ bản hoàn chỉnh; 100% các cơ sở sản xuất mới xây dựng phải được áp dụng công nghệ sạch hoặc được trang bị các thiết bị giảm thiểu gây ô nhiễm môi trường;
  4. b) Khu vực ngoại thành: một số mặt được đầu tư xây dựng cơ bản đồng bộ; mạng lưới công trình hạ tầng tại các điểm dân cư nông thôn cơ bản được đầu tư xây dựng; hạn chế việc phát triển các dự án gây ô nhiễm môi trường; bảo vệ những khu vực đất đai thuận lợi cho việc phát triển nông nghiệp, vùng xanh phục vụ đô thị và các vùng cảnh quan sinh thái.
  5. Kiến trúc, cảnh quan đô thị: thực hiện xây dựng phát triển đô thị theo quy chế quản lý kiến trúc đô thị. Các khu đô thị mới phải đạt tiêu chuẩn đô thị kiểu mẫu và trên 40% các trục phố chính đô thị phải đạt tiêu chuẩn tuyến phố văn minh đô thị. Phải có các không gian công cộng, phục vụ đời sống tinh thần nhân dân và có tổ hợp kiến trúc hoặc công trình kiến trúc tiêu biểu mang ý nghĩa quốc gia.

Như vậy, một thành phố muốn trở thành đô thị loại II thì cần phải đáp ứng những tiêu chí đã được Chính phủ quy dịnh tại nghị định 42/2009 như về chức năng đô thị, quy mô dân số toàn đô thị , mật độ dân số toàn đô thị , tỷ lệ lao động phi nông nghiệp khu vực nội thành , hệ thống các công trình hạ tầng đô thị và kiến trúc cảnh quan.

Luật sư Nguyễn Văn Tuấn
(Giám đốc hãng Luật TGS LawFirm)