TP. Sông Công – Thái Nguyên: Phấn đấu xây dựng đô thị loại II năm 2020

BVR&MT – Thái Nguyên là tỉnh trung du miền núi, nằm ở vị trí chuyển tiếp giữa đồng bằng sông Hồng với miền núi phía Bắc của Tổ quốc. Trong những năm qua, thành phố Sông Công đã có những bước phát triển kinh tế – xã hội quan trọng, hoàn thành Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới, phấn đấu hoàn thành xây dựng đô thị loại II năm 2020.

TP. Sông Công- Thái Nguyên phấn đấu xây dựng đô thịxây dựng đô thị loại 2 vào năm 2020.

Thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 02/8/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên về xây dựng và phát triển thành phố Sông Công trở thành đô thị loại II vào năm 2020; thực hiện Thông báo số 11/TB-UBND ngày 30/01/2019 của UBND tỉnh Thái Nguyên tại cuộc họp phiên thứ 3 Ban Chỉ đạo xây dựng và phát triển thành phố Sông Công trở thành đô thị loại II vào năm 2020.

Những năm gần đây, TP Sông Công có những bước tiến vượt bậc trong lĩnh vực kinh tế, cơ cấu kinh tế cũng dần chuyển dịch tích cực theo hướng công nghiệp xây dựng và thương mại dịch vụ. Diện mạo đô thị thay đổi từng ngày, sạch, đẹp, hiện đại và văn minh. Cú hích của sự thay đổi này chính là chính sách thu hút nhà đầu tư của tỉnh Thái Nguyên nói chung và thành phố Sông Công nói riêng.

Nuôi cá tại hồ Ghềnh Chè ở xã Bình Sơn, TP Sông Công.

Ngoài cơ chế ưu đãi theo quy định của Chính phủ, tỉnh Thái Nguyên còn xây dựng chế độ ưu đãi riêng hấp dẫn cho các nhà đầu tư như: hỗ trợ đầu tư công trình ngoài hàng rào; đối với những dự án lớn và có ý nghĩa quan trọng, chính quyền tỉnh Thái Nguyên sẽ cùng phối hợp với nhà đầu tư nghiên cứu, trình Chính phủ cho áp dụng những chính sách ưu đãi đặc biệt.

Tại TP Sông Công, hiện đang có 2 khu công nghiệp tập trung, trọng điểm của tỉnh là Sông Công I ( diện tích gần 240 ha với 86 dự án đầu tư), Sông Công II ( diện tích 250ha, hiện thu hút được 4 dự án đăng ký đầu tư với tổng số vốn 1,3 tỷ USD ). Và 4 cụm công nghiệp: Khuynh Thạch; Nguyên Gon; Bá Xuyên; Lương Yên. Cùng với đó, quy mô và số lượng các doanh nghiệp trên địa bàn cũng gia tăng đáng kể.

TP. Sông Công tiếp tục xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Với Những thành công đã đạt được như chương trình MTQG về xây dựng NTM. TP Sông Công tiếp tục được cấp ủy, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện. Cụ thể, ngày 18/10/2019, TP. Sông Công đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba – ghi nhận những thành tích của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong TP về thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Chương trình này góp phần làm cho diện mạo nông thôn ở TP. Sông Công thay đổi tích cực, kinh tế tăng trưởng, nâng cao đời sống cho nhân dân. Tuy nhiên, để kết quả đó bền vững và duy trì tốt hơn, TP Sông Công đã và đang tích cực xây dựng nông thôn mới theo chương trình nâng cao trong giai đoạn mới với nhiều tiêu chí nổi trội hơn.

Tiềm năng phát triển du lịch hồ Gành Chè – Sông Công.

Với những tiềm năng sẵn có cùng với những nỗ lực, quyết tâm, chính sách thu hút đầu tư của chính quyền và người dân, TP. Sông Công đã hội đủ các yếu tố để thẳng tiến trên bước đường phát triển góp phần xây dựng trở thành đô thị loại II vào năm 2020.

Văn Trì