TP. Nam Định hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới

BVR&MT – Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vừa ký Quyết định 1686/QĐ-TTg công nhận thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2018.

 

Phó Thủ tướng giao UBND tỉnh Nam Định có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định.

Đến nay, Nam Định là tỉnh có nhiều đơn vị cấp huyện được công nhận đạt chuẩn, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới nhất cả nước với 6/9 đơn vị cấp huyện gồm 5 huyện: Hải Hậu, Nghĩa Hưng, Trực Ninh, Xuân Trường, Giao Thủy và thành phố Nam Định.

Tỉnh Nam Định phấn đấu năm 2019, 3 huyện Mỹ Lộc, Ý Yên, Vụ Bản sẽ được công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới và tỉnh sẽ trở thành tỉnh nông thôn mới.