TP Hồ Chí Minh: Từ ngày 12/4, học sinh các cấp đi học trực tiếp

BVR&MT – UBND TP Hồ Chí Minh vừa có thông báo khẩn gửi các sở, ban ngành, UBND các quận, huyện và thành phố Thủ Đức về việc tiếp tục tổ chức dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn từ ngày 12/4.

Theo đó, UBND TP Hồ Chí Minh yêu cầu các sở, ban ngành, các quận, huyện và thành phố Thủ Đức tổ chức chăm sóc, giáo dục trực tiếp tại các cơ sở giáo dục cho tất cả trẻ em đang theo học tại các cơ sở giáo dục mầm non (kể cả trẻ em ở độ tuổi nhà trẻ), tổ chức dạy học trực tiếp cho tất cả học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 tại các cơ sở giáo dục theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Nếu như trước đây, phụ huynh được quyền chọn phương thức học trực tiếp hoặc gián tiếp thì với văn bản mới của UBND TP Hồ Chí Minh, tất cả học sinh phải đến trường học trực tiếp, trừ những trường hợp cách ly y tế.

Bên cạnh đó, UBND TP Hồ Chí Minh cũng yêu cầu các đơn vị trên triển khai nghiêm các điều kiện đảm bảo an toàn phòng, chống dịch và an toàn trường học; chú trọng công tác tổ chức bữa ăn bán trú nhằm hỗ trợ cơ sở giáo dục trên địa bàn tổ chức việc dạy học trực tiếp, giúp phụ huynh an tâm khi cho học sinh mầm non, tiểu học đi học trực tiếp; tổ chức xây dựng và phát triển nền tảng dạy học trực tuyến, hệ thống học liệu số, bài giảng số có chất lượng dùng chung, phù hợp với đổi mới nội dung, phương pháp dạy học và đáp ứng yêu cầu tổ chức dạy học cho học sinh khi phải thực hiện cách ly y tế theo quy định.

UBND TP Hồ Chí Minh cũng giao Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh tiếp tục triển khai hướng dẫn chuyên môn về phương án tổ chức học tập trực tiếp phù hợp đối với từng cấp học, bậc học; hoàn thành mục tiêu, kế hoạch năm học 2021-2022; bảo đảm chất lượng và công bằng trong tiếp cận giáo dục cho tất cả đối tượng người học. Bên cạnh đó, tổ chức và hướng dẫn cụ thể việc học tập cho các học sinh thuộc diện phải cách ly y tế cho phù hợp với tình hình thực tế.

Song song đó, UBND TP Hồ Chí Minh giao Sở Y tế TP Hồ Chí Minh tiếp tục chỉ đạo Trung tâm y tế thành phố Thủ Đức và các quận, huyện, đơn vị liên quan phối hợp thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong suốt quá trình dạy học trực tiếp.

Như vậy, theo văn bản mới của UBND TP Hồ Chí Minh, tất cả học sinh tại TP Hồ Chí Minh từ mầm non đến lớp 12 phải đến trường học trực tiếp, chỉ trừ những trường hợp phải cách ly y tế.