TP Hải Phòng hỗ trợ 2 triệu đồng mỗi hộ dân đang sinh sống tại TP Hồ Chí Minh

BVR&MT – UBND Thành phố Hải Phòng vừa quyết định chi hỗ trợ mỗi hộ gia đình người Hải Phòng đang sinh sống tại TP Hồ Chí Minh gặp khó khăn 2 triệu đồng.

Người dân các tỉnh sinh sống tại TP Hồ Chí Minh nhận được hỗ trợ từ gói an sinh của thành phố.

Theo đại diện UBND Thành phố Hải Phòng, dịch bệnh COVID-19 tại TP Hồ Chí Minh đang có diễn biến phức tạp khiến đời sống của nhân dân gặp rất nhiều khó khăn, trong đó có cả người Hải Phòng đang sinh sống tại đây. Vì vậy, TP Hải Phòng đã thống nhất hỗ trợ mỗi hộ gia đình người Hải Phòng đang ở tại TP Hồ Chí Minh với mức 2 triệu đồng/hộ (tại Văn bản số 321/TB-UBND ngày 03/8/2021).

Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh sẽ phối hợp với Hội đồng hương Hải Phòng tại TP Hồ Chí Minh tổ chức chuyển số tiền hỗ trợ đến từng hộ gia đình khó khăn. Với những gia đình có số tài khoản cá nhân sẽ nhận qua hình thức chuyển khoản; các hộ gia đình không có tài khoản cá nhân sẽ được chuyển tiền trực tiếp tới từng người.

Đợt 1, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh sẽ chi tiền đến các hộ gia đình theo danh sách đã được Hội đồng hương Hải Phòng tại TP Hồ Chí Minh lập vào ngày 3/8. Các trường hợp bổ sung sẽ được nhận trong các đợt tiếp theo.

Danh sách hộ dân khó khăn sẽ được Hội đồng hương Hải Phòng tại TP Hồ Chí Minh liên tục cập nhật bổ sung hỗ trợ và gửi sớm cho TP Hồ Chí Minh (qua Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hải Phòng). Theo danh sách được lập, xác minh và người dân ký nhận, thành phố Hải Phòng sẽ chi trả lại cho TP Hồ Chí Minh.