Tổng cục Môi trường triển khai ứng dụng đo chất lượng không khí

BVR&MT – Tổng cục Môi trường vừa triển khai xây dựng Ứng dụng Envisoft trên thiết bị di động để công bố thông tin trực tuyến về chất lượng môi trường không khí trên phạm vi toàn quốc cho cộng đồng.

Một số hình ảnh về Ứng dụng Envisoft.

Hiện nay, ô nhiễm môi trường không khí đang nhận được sự quan tâm rất lớn của cộng đồng. Tình trạng suy giảm chất lượng không khí đã và đang có những tác động trực tiếp đến sức khỏe con người. Vì vậy, được cung cấp thông tin về chất lượng không khí là một yêu cầu chính đáng của người dân.

Theo các quy định về việc công bố thông tin cho cộng đồng, Tổng cục Môi trường đã thực hiện việc công bố thông tin chất lượng môi trường trong đó có thông tin về chất lượng môi trường không khí trên các phương tiện thông tin truyền thông, trang thông tin điện tử…

Đến nay, Tổng cục Môi trường tiếp tục triển khai xây dựng Ứng dụng Envisoft trên thiết bị di động để công bố thông tin trực tuyến về chất lượng môi trường không khí trên phạm vi toàn quốc cho cộng đồng. Với nguồn dữ liệu được khai thác từ kết quả quan trắc của các Trạm quan trắc môi trường không khí tự động liên tục do Tổng cục Môi trường quản lý và các Trạm quan trắc môi trường do các Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố quản lý, sau khi đi vào khai thác, Ứng dụng Envisoft sẽ là kênh thông tin chính thức của cơ quan quản lý môi trường cấp trung ương.

Ứng dụng Envisoft chạy ổn định trên cả hai nền tảng di động phổ biến là Android và IOS; quá trình tải ứng dụng, cài đặt và nâng cấp dễ dàng nên người sử dụng có thể tự download, cài đặt và nâng cấp mọi lúc, mọi nơi.

Có thể cài đặt phần mềm bằng cách vào ứng dụng: App Store trên Iphone hoặc Play Store trên các điện thoại Android với từ khóa tìm kiếm là Envisoft. Hoặc có thể scan QR code để cài đặt ứng dụng.

Với giao diện trực quan, dễ sử dụng, ứng dụng Envisoft có các chức năng chính gồm: Hiển thị chỉ số AQI theo giờ và ngày hiện tại; Cung cấp biểu đồ diễn biến giá trị AQI của các giờ trước, ngày trước; Đưa ra các khuyến nghị về sức khỏe tương ứng với tứng giá trị AQI; Lựa chọn các trạm quan trắc thường xuyên quan tâm theo khu vực địa lý; Xếp hạng chất lượng không khí theo các trạm quan trắc.