Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm và làm việc tại TP HCM

BVR&MT – Sáng 23-9, đoàn công tác của Trung ương Đảng do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm trưởng đoàn đã thăm và làm việc với TP HCM.

Đoàn công tác do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm trưởng đoàn làm việc với TP HCM về tình hình, kết quả thực hiện phát triển kinh tế – xã hội, an ninh – quốc phòng; công tác xây dựng Đảng tại TPHCM từ sau Đại hội lần thứ XIII của Đảng; Đại hội lần thứ XI của Đảng bộ TP HCM và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Nhiều kết quả khả quan

Báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ TP HCM từ đầu nhiệm kỳ đến nay, thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi, thông tin năm 2021 – năm đầu triển khai thực hiện nghị quyết, TP chịu sự ảnh hưởng nặng nề và nghiêm trọng của đại dịch COVID-19, nhưng với sự nỗ lực, quyết tâm cao nhất, Thành ủy – Ban Thường vụ Thành ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch COVID-19, đồng thời, thực hiện các nhiệm vụ chính trị đạt những kết quả quan trọng, góp phần vừa kiểm soát dịch bệnh, đưa TP trở lại với trạng thái “bình thường mới”, từng bước phục hồi, phát triển kinh tế – xã hội, vừa bảo đảm các hoạt động xây dựng Đảng theo nghị quyết đề ra.

Thành ủy đã chủ động ban hành nghị quyết cho giai đoạn phục hồi ngay khi TP cơ bản kiểm soát được dịch bệnh và Ban Thường vụ Thành ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo ban hành Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội thành phố giai đoạn 2022 – 2025.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu đoàn công tác của Trung ương Đảng thăm và làm việc với Thành ủy TP HCM.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các đại biểu tại buổi làm việc

Theo đó, tình hình phục hồi và phát triển TP trong 9 tháng đầu năm 2022 có nhiều khởi sắc và khá đồng bộ; từ mức tăng trưởng âm 6,78% vào năm 2021 đã đạt mức tăng trưởng dương 3,82% vào 6 tháng đầu năm 2022 (và dự kiến 9 tháng sẽ đạt 9,71%); quy mô, tốc độ tăng trưởng các ngành, lĩnh vực cơ bản đạt trạng thái trước khi có dịch COVID-19 (Quy mô kinh tế/GRDP theo giá hiện hành của TP năm 2022 đạt 1.481.661 tỉ đồng, tăng 137.988 tỉ đồng, tăng 10,27% so với năm 2019 trước khi dịch; tương tự, GRDP bình quân đầu người năm 2022 đạt 157,8 triệu đồng, tăng 9,1 triệu đồng, tăng 6,12% so với năm 2019). Tổng thu ngân sách 9 tháng đầu năm 2022 đạt trên 90% (tương đương 350.000 tỉ đồng); tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa của doanh nghiệp tăng trưởng khá, thương mại – dịch vụ – du lịch phục hồi mạnh mẽ; thu hút FDI đạt 2,91 tỉ đô la.

Trong 2 năm qua, Thành ủy luôn tập trung công tác lãnh đạo nhằm đổi mới công tác quản trị TP, tìm ra những động lực mới cho tăng trưởng và phát triển TP; tập trung tháo gỡ, giải quyết các khó khăn, vướng mắc về thể chế, nhất là trong lĩnh vực đầu tư; ưu tiên triển khai các dự án có tính cấp bách về y tế, giáo dục, nhà ở xã hội, cải thiện môi trường, các dự án giao thông trọng điểm kết nối giữa TP với các tỉnh vùng kinh tế trọng điểm phía Nam; tập trung huy động tối đa các nguồn lực, chú trọng đầu tư tư nhân, phát huy hiệu quả hợp tác công – tư; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo rà soát, nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng nhà, đất và tài sản khác gắn liền với đất thuộc sở hữu Nhà nước.

Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi báo cáo trước đoàn công tác Trung ương Đảng.

Đặc biệt, Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Kế hoạch số 98-KH/TU về tổng kết Nghị quyết số 16-NQ/TW của Bộ Chính trị, gắn với tổng kết thực hiện Nghị quyết số 54/2017/QH14 của Quốc hội; thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ Biên tập xây dựng Báo cáo tổng kết Nghị quyết số 16-NQ/TW, Nghị quyết số 54/2017/QH14. Trong quá trình tổng kết, TP huy động sự tham gia của các cơ quan, đơn vị thuộc hệ thống chính trị; tổ chức các hội nghị nhằm lấy ý kiến của nguyên lãnh đạo TP qua các thời kỳ, các đại biểu Quốc hội đoàn TP, các chuyên gia, nhà khoa học và các cơ quan Trung ương. Đến nay, TP đã tiếp thu, hoàn thiện trình xin ý kiến Bộ Chính trị xem xét, quyết định.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai một số đề án, chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ TP bị chậm; một số dự án xây dựng kết cấu hạ tầng chưa được triển khai hoặc chậm tiến độ. Công tác tuyên truyền, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, định hướng dư luận xã hội còn hạn chế, nhất là trong những thời điểm cam go nhất, khó khăn nhất của TP trong công tác phòng, chống dịch COVID-19; việc thực hiện công tác dân vận chính quyền và quy chế dân chủ ở cơ sở có lúc, có nơi chưa được quan tâm đúng mức, khiếu nại, khiếu kiện phức tạp, đông người còn diễn ra.

Tiếp tục triển khai 4 chương trình phát triển

Về phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới, Thành ủy TP HCM tiếp tục triển khai 4 chương trình phát triển TP với 51 nội dung đề án, chương trình thành phần mà Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ TP đề ra; đồng thời, triển khai các nghị quyết Trung ương, các kết luận, chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ.

Tập trung tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TP HCM năm 2020, Kết luận số 21-KL/TW sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TW và Nghị quyết số 54/2017/QH14 của Quốc hội; đề xuất cơ chế đột phá phát triển, phát huy vị trí, vai trò của TP, hạt nhân của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam trong thời gian tới và chuẩn bị xúc tiến triển khai thực hiện và hoàn thành những công trình, dự án có ý nghĩa 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước vào năm 2025.

Ban Chấp hành Đảng bộ TP xác định một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm từ nay đến hết nhiệm kỳ là tập trung nâng cao năng lực, sức chiến đấu, bản lĩnh chính trị, trí tuệ của hệ thống chính trị và toàn Đảng bộ, nhất là cán bộ, các cấp ủy, lãnh đạo, người đứng đầu của từng Đảng bộ, chi bộ. Nắm chắc và dự báo sát đúng tình hình tư tưởng, nghiên cứu dư luận và tâm trạng xã hội; kịp thời xử lý thông tin và định hướng tư tưởng gắn với giải quyết tốt các vấn đề bức xúc của nhân dân, các vấn đề nhạy cảm, phức tạp phát sinh, đảm bảo thống nhất tư tưởng trong Đảng và đồng thuận xã hội. Kiên quyết, kiên trì thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, XIII gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tổ chức triển khai có hiệu quả Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP lần thứ XI về “xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh”.

Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức, bộ máy, cán bộ. Hoàn chỉnh công tác quy hoạch gắn với đào tạo, luân chuyển đội ngũ chuẩn bị cho nhiệm kỳ XII của Đảng bộ TP. Nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; kịp thời kiểm tra, giám sát, theo dõi, đôn đốc giải quyết tháo gỡ các vướng mắc, tồn đọng đối với các vụ việc khiếu nại đông người, phức tạp, kéo dài trên địa bàn TP; việc thực hiện các kết luận, chỉ đạo của Trung ương; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong nội bộ.

Đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của cấp ủy các cấp; tăng cường phân cấp, ủy quyền theo đúng quy định cho cấp ủy, tổ chức Đảng. Thực hiện tốt quy chế chất vấn trong Đảng. Tiếp tục triển khai các giải pháp kiểm soát, thích ứng linh hoạt đối với đại dịch COVID-19 và phục hồi, phát triển kinh tế – xã hội phù hợp với diễn biến tình hình.

Những kiến nghị

Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM, ông Phan Văn Mãi kiến nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư tiếp tục quan tâm chỉ đạo về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TP HCM đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; trọng tâm là định hướng chiến lược, chủ trương và cơ chế để TP phát huy tiềm năng, thế mạnh, xây dựng và phát triển; Trung ương tiếp tục chọn TP là nơi thực hiện thí điểm đối với những vấn đề mới phát sinh mà thực tiễn đặt ra trong quá trình phát triển, nhưng chưa có quy định hay những quy định hiện hành của Nhà nước không còn phù hợp.

Mở rộng việc phân cấp, phân quyền trên một số lĩnh vực nhằm tăng tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của TP; hoàn thiện về thể chế cho TP Thủ Đức phù hợp với quy mô và vai trò theo mô hình TP trong TP; có chính sách tương xứng để phát huy tiềm năng, thu hút được nguồn lực phát triển trong đó có Trung tâm Tài chính quốc tế tại TP HCM theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; ưu tiên các nguồn lực tài chính để thực hiện các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông theo quy hoạch cấp quốc gia; đồng thời với chính sách và cơ chế huy động các nguồn lực tài chính mà TP có nhiều lợi thế.

Đảng đoàn Quốc hội quan tâm chỉ đạo tổng kết và tiếp tục ban hành cơ chế, chính sách thí điểm tạo động lực phát triển TP HCM (thay thế Nghị quyết số 54/2017/QH14) kịp thời, đồng bộ, tạo cơ sở pháp lý cho việc thực hiện và giám sát việc thực hiện nghị quyết mới của Quốc hội. Ban Cán sự Đảng Chính phủ lãnh đạo Chính phủ chỉ đạo giải quyết dứt điểm, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tồn đọng liên quan đến các dự án, đất đai trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại TP HCM. Định kỳ hằng năm và khi cần thiết tổ chức làm việc với TP HCM để tháo gỡ vướng mắc, khó khăn và tạo điều kiện thuận lợi cho TP phát triển.

Chủ động, sáng tạo

Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM đã triển khai sáng tạo Kết luận số 14-KL/TW của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, điều động, bổ nhiệm cán bộ thực hiện đồng bộ, thống nhất, chặt chẽ, đúng quy trình, quy định, dân chủ, công khai, khách quan, minh bạch;… Đặc biệt, TP HCM đã thực hiện có hiệu quả quy định mỗi cán bộ, công chức, nhất là người đứng đầu phải có chương trình hành động như cam kết chính trị khi được đề bạt, bổ nhiệm hoặc giao nhiệm vụ mới.

Tạo sự thống nhất cao

Theo Thành ủy TP HCM, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt sâu rộng Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Đại hội XI của TP; tạo sự nhất trí cao trong Đảng bộ và sự đồng thuận trong nhân dân; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị các cấp, cộng đồng doanh nghiệp và khối đại đoàn kết nhân dân TP. Công tác quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết được tổ chức thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, theo tinh thần đổi mới, thiết thực, phù hợp với tình hình phòng, chống dịch COVID-19. Thành ủy đã cụ thể hóa nghị quyết bằng chương trình hành động, kế hoạch triển khai thực hiện và ban hành 4 chương trình phát triển TP với 51 nội dung đề án, chương trình thành phần và đang tập trung tổ chức thực hiện.

Công tác chính trị, tư tưởng tạo sự chuyển biến tích cực, nhất là qua giai đoạn phòng, chống dịch COVID-19. Công tác tuyên truyền được thực hiện khá đồng bộ, toàn diện, chủ động bảo đảm thông tin tương đối kịp thời để định hướng, xác định mục tiêu cao nhất là bảo vệ sức khỏe, tính mạng nhân dân; vai trò của các cơ quan báo chí, truyền thông TP phát huy hiệu quả, lan tỏa thông tin tích cực, góp phần nâng cao nhận thức, khơi dậy tính tự giác, tinh thần năng động, sáng tạo, dũng cảm của hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân. Thành uỷ sơ kết 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, biểu dương các tập thể, cá nhân thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 – 2021 và triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị. Ban Thường vụ Thành ủy đã xây dựng Chương trình hành động về xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh, nhằm xây dựng những giá trị tiêu biểu, đặc trưng của TP, con người thành phố mang tên Bác; trên cơ sở đó, nhiều đơn vị cơ sở đã chủ động xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh trong điều kiện đặc thù của địa phương, đơn vị tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực. Bên cạnh đó, công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả theo đúng tinh thần Nghị quyết số 35/NQ-TW của Bộ Chính trị.

Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng được Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và các cấp ủy triển khai thực hiện phù hợp tình hình nhiệm vụ chính trị địa phương, đơn vị và lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát của hệ thống chính trị TP bảo đảm khoa học, hợp lý, tránh chồng chéo, trùng lắp nội dung, đối tượng; chỉ đạo nghiên cứu các kết luận thanh tra, kiểm toán, tin báo tội phạm, các thông tin báo chí, các đơn thư, ý kiến phản ánh của nhân dân, cử tri; việc xem xét, xử lý kỷ luật của Ban Thường vụ Thành ủy, cấp ủy các cấp, ủy ban kiểm tra các cấp được thực hiện nghiêm minh, chính xác và kịp thời. Ban Thường vụ Thành ủy đã quyết định thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thành phố; bảo đảm theo dõi, kịp thời chỉ đạo xử lý các vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương theo dõi và diện Ban Thường vụ Thành ủy theo dõi, chỉ đạo; phối hợp chặt chẽ các cơ quan thanh tra, kiểm tra, điều tra,… truy tố, xét xử; quan tâm thực hiện các biện pháp phòng ngừa; đồng thời, xử lý nghiêm minh với những hành vi vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật của Nhà nước. Nhờ tập trung nên TP đã kết thúc điều tra và truy tố nhiều vụ án tồn đọng được xã hội quan tâm; chú trọng việc thu hồi tài sản thất thoát trong các vụ án.