Tôn vinh 118 trí thức tiêu biểu của Tổng hội Y học Việt Nam

BVR&MT – Ngày 26/12, tại Hà Nội, Tổng hội Y học Việt Nam (THYH) tổ chức Lễ tôn vinh các trí thức tiêu biểu của THYH Việt Nam lần thứ nhất, năm 2019. Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh dự và trao Danh hiệu Trí thức tiêu biểu.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao Danh hiệu Trí thức tiêu biểu của THYH Việt Nam lần thứ nhất, năm 2019.

Tham dự Lễ tôn vinh còn có lãnh đạo Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ban, ngành và các đại biểu thuộc 106 Hội Y học thành viên đại diện cho hơn 200 nghìn hội viên trong toàn quốc.

Phát biểu ý kiến tại Lễ tôn vinh, PGS. TS Nguyễn Thị Xuyên, Chủ tịch THYH Việt Nam cho biết: Trải qua 64 năm xây dựng và hoạt động, THYH Việt Nam là một tổ chức xã hội nghề nghiệp đã quy tụ được nhiều thành viên, giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ, điều dưỡng, các tri thức khoa học của 49 hội chuyên khoa, 57 hội y học các tỉnh, thành phố. Đáng chú ý, đã có nhiều tấm gương tiêu biểu nỗ lực học tập trong và ngoài nước ứng dụng nhiều công nghệ tiên tiến, kỹ thuật mới, kỹ thuật cao trong phòng bệnh và điều trị ngang tầm với nhiều nước có nền y học tiên tiến trên thế giới. Nhiều hội viên đã tham gia tích cực vào các hoạt động của Hội và Tổng hội như: Tăng cường công tác truyền thông, giáo dục sức khỏe để người dân hiểu biết, tự phòng tránh và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và cộng đồng; tham gia tư vấn, phản biện, giám định xã hội, góp ý vào các dự thảo văn bản pháp luật. Nhiều trí thức đã có các đề tài cấp nhà nước, cấp bộ, cấp tỉnh, cơ sở có giá trị…

Việc tổ chức Lễ tôn vinh các trí thức tiêu biểu của THYH Việt Nam lần thứ nhất, năm 2019, mang ý nghĩa sâu sắc trong việc ghi nhận những đóng góp tiêu biểu, xuất sắc của các tri thức trong ngành y tế; đồng thời nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và toàn xã hội về vị trí, vai trò của đội ngũ trí thức của THYH Việt Nam.

Dịp này, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và lãnh đạo các bộ, ban, ngành THYH Việt Nam đã trao Danh hiệu Trí thức tiêu biểu của THYH Việt Nam cho 118 trí thức, vì đã có những thành tích nổi bật trong những năm qua.