Tôn vinh 106 trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu năm 2022

BVR&MT – Chiều 19/5 tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) tổ chức gặp gỡ báo chí để thông tin về “Lễ tôn vinh trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu năm 2022” được tổ chức vào ngày 21/5 tới.

Đây là hoạt động có ý nghĩa rất lớn trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với trí thức, thể hiện sự quan tâm, coi trọng, ghi nhận của Đảng, Nhà nước đối với trí thức có nhiều đóng góp tiêu biểu, xuất sắc trong sự nghiệp phát triển đất nước. Đồng thời, góp phần nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và toàn xã hội về vị trí, vai trò của đội ngũ trí thức và của Liên hiệp hội Việt Nam.

Buổi gặp gỡ báo chí để thông tin Lễ tôn vinh trí thức Khoa học và Công nghệ tiêu biểu năm 2022 diễn ra tại Hà Nội.

Phát biểu tại cuộc họp, Ông Nguyễn Quyết Chiến, Tổng thư ký Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) cho biết, thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị và Ban Bí thư, được sự nhất trí của Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương, nhằm tôn vinh những trí thức có đóng góp thiết thực, hiệu quả trong sự nghiệp công nghiệp, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Từ năm 2015, VUSTA đã tổ chức tôn vinh trí thức khoa học và công nghệ (KH&CN) tiêu biểu định kỳ 2 năm một lần. Đến nay đã qua 3 lần triển khai, chương trình đã góp phần tích cực vào công tác vận động trí thức và thúc đẩy sáng tạo khoa học và công nghệ, đẩy mạnh sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội, bảo vệ quốc phòng, an ninh và hội nhập quốc tế.

Buổi gặp gỡ báo chí để thông tin Lễ tôn vinh trí thức Khoa học và Công nghệ tiêu biểu năm 2022 diễn ra tại Hà Nội.

Nhấn mạnh tiêu chí xét chọn đối tượng được lựa chọn tôn vinh, Ông Phạm Hữu Duệ, Trưởng Ban Tổ chức và Chính sách hội VUSTA cho biết, những người được lựa chọn tôn vinh là trí thức hoạt động trong các viện, trung tâm, cơ sở nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp hoặc các cơ quan của các ngành, lĩnh vực, địa phương hoặc trong hệ thống VUSTA từ 10 năm trở lên, có uy tín khoa học, có nhiều đóng góp thiết thực, hiệu quả, tầm ảnh hưởng đến sự phát triển của ngành, của cơ quan, đơn vị; được xã hội công nhận, được cơ quan, đơn vị đó đề cử và được các cơ quan, đơn vị thuộc hệ thống VUSTA giới thiệu.

Trong số 106 trí thức tiêu biểu được vinh danh đợt này có: 50 trí thức do các Liên hiệp hội địa phương để cử, 40 trí thức do các Hội ngành toàn quốc đề cử, 16 trí thức do Hội đồng Xét chọn đề cử; 68 người có học hàm, học vị từ phó giáo sư, tiến sĩ trở lên, 20 người có học vị thạc sĩ, 18 người có học vị cử nhân và tương đương; 2 Anh hùng Lao động; 16 nữ, 90 nam. Tuổi bình quân của 106 trí thức là 63 tuổi.

Trong đó có 2 trí thức cao tuổi nhất là GS.TS.BS. Hoàng Bảo Châu, sinh năm 1929 (93 tuổi) – nguyên Phó Chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam và GS.TS. Lê Xuân Tùng, sinh năm 1936 (86 tuổi) – nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội; có 1 trí thức nam trẻ tuổi nhất là ThS. Trần Văn Vũ, sinh năm 1979 (43 tuổi) – Phó Chủ tịch kiêm Trưởng Ban Kiểm tra Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Trà Vinh và 1 trí thức nữ trẻ tuổi nhất là GS.TS. Nguyễn Khánh Diệu Hồng, sinh năm 1981 (41 tuổi) – Viện trưởng Viện Nghiên cứu Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực, đơn vị trực thuộc VUSTA.

Các trí thức KH&CN tiêu biểu được lựa chọn đều có nhiều thành tích, công lao đóng góp xuất sắc trong hoạt động KH&CN và công tác vận động trí thức.

Quỳnh Anh