Tổ chức Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc – Di sản văn hóa Việt Nam”

BVR&MT – Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc – Di sản văn hóa Việt Nam” năm 2021 sẽ diễn ra từ ngày 18 – 23/11 tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội).

Thông qua các hoạt động của Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc – Di sản Văn hóa Việt Nam” góp phần tập hợp, đoàn kết mọi tầng lớp nhân dân, khơi dậy lòng yêu nước, ý thức tự hào, tự tôn dân tộc thiết thực chào mừng Ngày Truyền thống – Ngày Thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11); chào mừng Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23/11). Đồng thời, phát huy bản sắc văn hóa cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam trong việc thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; bảo vệ và phát huy các giá trị di sản văn hóa cộng đồng, xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc – Di sản Văn hóa Việt Nam” góp phần tập hợp, đoàn kết mọi tầng lớp nhân dân, khơi dậy lòng yêu nước, ý thức tự hào, tự tôn dân tộc. (Ảnh minh họa: Thái Nguyên)

Bên cạnh đó, Ban Tổ chức mong muốn khơi dậy tinh thần đoàn kết toàn dân tộc và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc, lan tỏa những giá trị nhân văn, tinh thần tương thân tương ái, tình yêu quê hương, đất nước, con người Việt Nam. Đây cũng là hoạt động góp phần tuyên truyền, giới thiệu về Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam – “ngôi nhà chung” của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam.

Trong khuôn khổ Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc – Di sản Văn hóa Việt Nam” năm 2021 dự kiến diễn ra 4 nhóm hoạt động chính. Điểm nhấn là chương trình nghệ thuật khai mạc Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc Di sản Văn hóa Việt Nam” diễn ra vào tối 18/11. Tiếp đó là hoạt động thăm hỏi, tặng quà đồng bào các dân tộc; Triển lãm Quy hoạch, giới thiệu các khu chức năng kêu gọi xúc tiến đầu tư vào Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Cùng với đó là các hoạt động khác của đồng bào 13 dân tộc đang hoạt động thường xuyên tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam gồm: Tày, Nùng, Mông, Dao, Khơ Mú, Mường, Thái, Tà Ôi, Cơ Tu, Ba Na, Ê Đê, Khmer, Xơ Đăng. Đồng bào các dân tộc sẽ tái hiện các nét sinh hoạt cộng đồng, dân ca dân vũ, ẩm thực, trang phục, phong tục tập quán tại chính không gian ngôi làng của dân tộc mình được xây dựng tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam./.