Tổ chức Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc – Di sản Văn hóa Việt Nam”

BVR&MT – Từ ngày 22 – 26/11/2023 tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) sẽ tổ chức Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc – Di sản Văn hóa Việt Nam” năm 2023.

Đây là sự kiện thường niên do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức, Góp phần giữ gìn và phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc; tôn vinh di sản văn hóa các dân tộc Việt Nam; tăng cường hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch thiết thực chào mừng 93 năm Ngày Truyền thống – Ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2023) và kỷ niệm Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23/11); tôn vinh tinh thần đại đoàn kết dân tộc là truyền thống và di sản văn hóa quý báu của dân tộc ta, được hun đúc qua lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước.

Nhiều hoạt động sẽ diễn ra trong Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc – Di sản Văn hóa Việt Nam” năm 2023.

Qua đó, lan toả, quảng bá bản sắc văn hóa dân tộc, gìn giữ, phát huy và tôn vinh bản sắc văn hoá 54 dân tộc Việt Nam; nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước theo Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI, Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021 đề ra.

Bên cạnh đó, tăng cường liên kết, phối hợp với các địa phương trong việc bảo tồn, gìn giữ và phát huy các giá trị di sản văn hóa dân tộc và trong hoạt động xúc tiến, quảng bá, phát triển du lịch tại Làng cũng như thu hút du khách đến với Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc – Di sản Văn hóa Việt Nam” năm 2023 với sự tham gia của khoảng 200 đồng bào của 15 dân tộc (gồm: Tày, Nùng, Dao, Mông, Mường, Thái, Khơ Mú, Tà Ôi, Ba Na, Cơ Tu, Xơ Đăng, Gia Rai, Raglai, Ê Đê, Khmer) tại 13 địa phương có đồng bào tham gia hoạt động hàng ngày tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam hoặc phối hợp tổ chức sự kiện, cụ thể: Gần 100 đồng bào của 15 cộng đồng hoạt động hàng ngày tại Làng Văn hoá của các địa phương (Tp. Hà Nội, Thái Nguyên, Hà Giang, Hoà Bình, Sơn La, Thừa Thiên Huế, Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk, Ninh Thuận, Sóc Trăng). Huy động khoảng 30 đồng bào dân tộc Mường (tỉnh Thanh Hóa) và 30 đồng bào dân tộc Nùng (tỉnh Bắc Kạn) tham gia sự kiện Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc – Di sản Văn hoá Việt Nam”. Đoàn nghệ nhân đồng bào, diễn viên quần chúng của một số địa phương tham gia Ngày hội Trình diễn cây Nêu.

Trong khuôn khổ Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc – Di sản Văn hóa Việt Nam” năm 2023 có các nhóm hoạt động chính, gồm: Chương trình Khai mạc Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc – Di sản Văn hoá Việt Nam” năm 2023 và Ngày hội Trình diễn cây Nêu, giao lưu văn hoá, thể thao và du lịch các dân tộc Việt Nam lần thứ II, năm 2023 tại Làng Văn hoá – Du lịch các dân tộc Việt Nam; Ngày hội Trình diễn cây Nêu, giao lưu văn hoá, thể thao và du lịch các dân tộc Việt Nam lần thứ II, năm 2023 tại Làng Văn hoá – Du lịch các dân tộc Việt Nam; Sắc màu di sản văn hóa, lễ hội của các địa phương (Tái hiện Lễ Cấp sắc pụt (lẩu pụt) của dân tộc Nùng tỉnh Bắc Kạn; Tái hiện Lễ hội Pôồn Pôông (lễ hội thưởng hoa) của dân tộc Mường tỉnh Thanh Hóa; …); Trình diễn, giao lưu, giới thiệu văn hóa của các dân tộc tại Làng; Triển lãm ảnh “Sắc màu các dân tộc Việt Nam” thuộc “Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023.

Hậu Thạch