Tỉnh Yên Bái cho thôi chức Giám đốc Sở TN&MT với ông Phạm Sỹ Quý

BVR&MT – Tỉnh Yên Bái quyết định kỷ luật cảnh cáo, cho thôi chức Giám đốc Sở TN&MT đối với ông Phạm Sỹ Quý.

Ông Phạm Sỹ Quý .

Thực hiện Kết luận số 2681/KL-TTCP của Thanh tra Chính phủ, hôm nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái đã có các quyết định kỷ luật về Đảng và Chủ tịch UBND tỉnh đã có các quyết định kỷ luật về chính quyền đối với cán bộ như sau:

Giám đốc Sở TN&MT Phạm Sỹ Quý bị kỷ luật cảnh cáo về mặt Đảng, cho thôi các chức vụ Bí thư Đảng ủy, ủy viên BCH Đảng bộ Sở TN&MT.

Về mặt chính quyền, ông Quý bị kỷ luật cảnh cáo, cho thôi chức vụ Giám đốc Sở TN&MT, điều động đến nhận công tác tại Văn phòng HĐND tỉnh làm Phó Văn phòng.

Chủ tịch UBND TP Yên Bái Trần Xuân Thủy và Phó chủ tịch TP Nguyễn Yên Hiền đều bị khiển trách về mặt Đảng và chính quyền.

Các quyết định thi hành kỷ luật, điều động cán bộ có hiệu lực thi hành ngay hôm nay, 27/10.