Tin vui về thu nhập cho cán bộ, công chức TP HCM

BVR&MT – Thành phố sẽ cân đối nguồn cải cách tiền lương để đảm bảo chi tăng lương theo lộ trình của Chính phủ và chi thu nhập tăng thêm.

Tại kỳ họp thứ 8, HĐND TP HCM khóa X diễn ra chiều 9-12, đại biểu đã thông qua nghị quyết về quy định hệ số điều chỉnh tăng thu nhập năm 2023 đến hết thời gian thực hiện thí điểm theo Nghị quyết 54/2917 của Quốc hội.

Theo đó, hệ số điều chỉnh thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc khu vực quản lý nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội và đơn vị sự nghiệp công lập lên mức 1,8 lần lương ngạch bậc, chức vụ trong năm 2023.

Đại biểu thông qua Nghị quyết về chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức lên mức tối đa trong năm 2023

Theo Nghị quyết 54/2017 của Quốc hội, TP HCM được chi bổ sung thu nhập cho cán bộ, công chức, viên chức với hệ số cao nhất là 1,8.

Cụ thể, năm 2018 tăng 0,6 lần, năm 2019 là 1,2 lần và từ năm 2020, hệ số điều chỉnh tăng lên 1,8 lần. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của COVID-19, thành phố chỉ quyết định hệ số ở mức 0,6-1,2 lần trong 5 năm qua.

UBND TP HCM đánh giá hiện đã đủ điều kiện để chi thu nhập tăng thêm mức cao nhất cho cán bộ, công chức vì nguồn lực ngân sách được cân đối và cần chăm lo tốt hơn cho đời sống cho nhóm này để họ yên tâm công tác.

Thành phố sẽ cân đối nguồn cải cách tiền lương để đảm bảo chi tăng lương theo lộ trình của Chính phủ và chi thu nhập tăng thêm. Trường hợp không đủ nguồn chi ở mức 1,8 lần, UBND thành phố sẽ báo cáo HĐND quy định hệ số phù hợp với khả năng cân đối ngân sách.

Trước đó, thực hiện chính sách đặc thù, đầu năm 2018, HĐND TP HCM đã ban hành nghị quyết quy định mức chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức trên địa bàn. Việc này nhằm tạo động lực cho cán bộ phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn bởi dân số TP HCM đông nên mỗi công chức phải phục vụ 700 người, gấp đôi mức trung bình cả nước.

UBND thành phố sau đó quy định từ quý 2-2018, việc đánh giá, phân loại cán bộ hàng quý, theo hiệu quả công việc làm cơ sở cho việc chi trả thu nhập tăng thêm cho người lao động.