Tiêu hủy 542.180 con lợn mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi

BVR&MT – Ngày 11/11, Sở NN&PTNT Hà Nội ban hành Báo cáo số 610/BC-SNN, về diễn biến và kết quả công tác phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi (DTLCP) trên địa bàn thành phố (tính đến 17h, ngày 10/11/2019).

Ảnh minh họa.

Theo Sở NN&PTNT cho biết, trong 3 ngày (từ 8/11 đến 10/11), bệnh DTLCP đã phát sinh tại 37 hộ, cơ sở chăn nuôi thuộc 12 quận, huyện, thị xã; làm mắc bệnh, tiêu hủy 269 con lợn với trọng lượng 15.737kg. Đến ngày 10/11, bệnh DTLCP đã xảy ra tại 32.803 hộ, cơ sở chăn nuôi (chiếm 40,6% tổng số hộ, cơ sở chăn nuôi) ở 2.385 thôn, tổ dân phố của 449 xã, phường, thị trấn thuộc 24 quận, huyện, thị xã; làm mắc bệnh và tiêu hủy 542.180 con lợn (chiếm 28,9% tổng đàn) với trọng lượng 37.060 tấn. Tổng số lợn nái, lợn đực giống phải tiêu hủy là 70.854 con, chiếm 13% tổng số lợn phải tiêu hủy trên địa bàn thành phố.

Đến nay, trên địa bàn thành phố có 275 xã, phường (chiếm 61% tổng số xã, phường có dịch) và 6 quận (Hà Đông, Nam Từ Liêm, Tây Hồ, Hoàng Mai, Bắc Từ Liêm, Long Biên) đã qua 30 ngày không phát sinh lợn mắc bệnh DTLCP. Hiện tại, trên địa bàn thành phố còn 174 xã xảy ra bệnh DTLCP chưa quá 30 ngày (chiếm 39%).

Do đặc điểm của vi rút DTLCP và phương thức truyền lây phức tạp, lũy kể từ ngày 24/2 đến nay, trên địa bàn thành phố có 198 lượt xã, phường, thị trấn bệnh DTLCP đã qua 30 ngày nhưng tái phát trở lại. Việc tái phát sinh dịch bệnh ở cấp xã chủ yếu xảy ra ở các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, số lượng lợn ít, nhiều địa phương chỉ phát sinh 1 hộ.

Như vậy, sau thời điểm xuất hiện dịch bệnh lần đầu tiên trên địa bàn thành phố vào tháng 2 và 3; cùng với diễn biến dịch bệnh cả nước, trên địa bàn thành phố bệnh DTLCP phát sinh đỉnh điểm vào tháng 5 và 6; những tháng gần đây diễn biến dịch bệnh đã giảm mạnh và thấp nhất là tháng 10 (chỉ chiếm 2,04% tổng số lợn tiêu hủy).

Để thực hiện tốt công tác phòng, chống bệnh DTLCP thời gian tới, Sở NN&PTNT Hà Nội tiếp tục thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp. Trong đó, tiếp tục tham mưu, tổ chức triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng chống theo đúng Chỉ thị số 34-CT/TW, ngày 20/5/2019, của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống, khống chế bệnh DTLCP và chỉ đạo của Trung ương, thành phố. Tổ chức triển khai nghiêm túc chỉ đạo của Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Văn Sửu về việc thực hiện Văn bản số 5169/BNN-TY, ngày 22/7/2019, của Bộ NN&PTNT về hướng dẫn bổ sung một số biện pháp phòng, chống bệnh DTLCP.

Hoàng Tôn (tổng hợp)