Tiêu hủy 14.368 con lợn mắc bệnh Dịch tả lợn châu Phi

BVR&MT –  Ngày 12/3, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) cho biết, đến nay, bệnh Dịch tả lợn châu Phi đã xảy ra tại 136 xã, phường trực thuộc 37 quận, huyện của 13 tỉnh, thành phố: Hưng Yên, Thái Bình, Hải Phòng, Thanh Hóa, Hà Nội, Hải Dương, Hà Nam, Hòa Bình, Điện Biên, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Ninh Bình và Nam Định, với tổng số lợn mắc bệnh và tiêu hủy 14.368 con.

Lực lượng chức năng tiêu hủy lợn mắc bệnh dịch tả châu Phi.

Tính từ thời điểm xảy ra bệnh Dịch tả lợn châu Phi đến nay, chưa có ổ bệnh dịch nào khác phát sinh tại các địa phương nêu trên qua 30 ngày.

Để không lây lan ra diện rộng, Bộ NN&PTNT tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp cấp bách theo Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 20-2-2019 của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời, hướng dẫn các địa phương xây dựng và thực hiện kế hoạch hành động ứng phó khẩn cấp với bệnh Dịch tả lợn châu Phi…

Để hỗ trợ cho người chăn nuôi, Bộ NN&PTNT đề xuất Thủ tướng Chính phủ cho phép hỗ trợ 80% giá thị trường đối với lợn con, lợn thịt và tăng gấp 1,5-1,8 lần đối với lợn đực giống buộc phải tiêu hủy do mắc bệnh Dịch tả lợn châu Phi; hủy điều kiện phải khai báo và có xác nhận của UBND cấp xã khi nuôi lợn; kinh phí hỗ trợ lấy từ Quỹ Phòng, chống thiên tai của địa phương…

Hoàng Tôn