Tiếp tục quyết liệt triển khai công tác phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi

BVR&MT – UBND TP Hà Nội vừa ban hành Văn bản số 2180/UBND-KT, ngày 27/5/2019 về việc tiếp tục quyết liệt triển khai công tác phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi.

Xem thêm: Tăng cường công tác phòng, chống dịch Sốt xuất huyết, Sởi và bệnh dịch tả lợn châu Phi.

Ảnh minh họa.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục quyết liệt triển khai công tác phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi tại văn bản số 4291/VPCP-NN ngày 20/5/2019 của Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng về việc triển khai các giải pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi tại Thông báo số 192/TB-VPCP, ngày 17/5/2019, của Văn phòng Chính phủ. Trong đó, yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố chỉ đạo, theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình dịch bệnh trên địa bàn, kịp thời rà soát, điều chỉnh, bổ sung và tổ chức thực hiện quyết liệt kế hoạch ứng phó bệnh Dịch tả lợn châu Phi, không để bùng phát dịch, ảnh hưởng lớn tới cuộc sống, môi trường và sức khỏe của người dân.

Đồng thời, chủ động bố trí kinh phí cho công tác phòng, chống dịch và hỗ trợ người dân có lợn bị tiêu hủy do nhiễm bệnh hoặc nghi nhiễm bệnh dịch tả lợn châu Phi, bảo đảm công khai, minh bạch để người dân yên tâm thực hiện các biện pháp chống dịch. Bố trí kinh phí trả thù lao phù hợp rõ ràng, chặt chẽ cho lực lượng tham gia phòng, chống dịch bệnh; phải có phương án cụ thể để tiêu hủy lợn bị bệnh phù hợp với các cấp độ xảy ra, huy động các lực lượng đủ mạnh tham gia hỗ trợ khi cần thiết.

UBND Thành phố giao Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị: Bộ NN&PTNT, Công thương, Thông tin và Truyền thông, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Y tế, Công an thành phố Hà Nội; Cục Quản lý thị trường Thành phố; UBND các quận, huyện, thị xã và đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, chủ động, khẩn trương, nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại các Văn bản nêu trên.

Giao Sở NN&PTNT đôn đốc, tổng hợp tình hình thực hiện của các đơn vị và tham mưu, đề xuất báo cáo UBND Thành phố chỉ đạo triển khai thực hiện, thời gian hoàn thành trước ngày 31/5/2019.

Thạch Thảo