Tiến sĩ Mộc Quế: Người bạn đồng hành cùng sự phát triển Nông thôn mới

BVR&MT – Tiến sĩ Mộc Quế là người thầy của nhiều cán bộ công chức, CEO, Doanh nhân là giảng viên của hàng trăm lớp học về quản trị, xây dựng thương hiệu… Đặc biệt ông chính là người đã đưa ra các để án, giải pháp giúp các vùng nông thôn của Việt Nam phát triển bền vững.

Những đóng góp cho sự phát triển của chương trình nông thôn mới

Việt Nam là có một nền nông nghiệp lúa nước, chính vì thế vùng nông thôn chính là vùng chuyên canh nông sản lớn nhất, phát triển ổn định kinh tế ở nông thôn chính là nhiệm vụ cần được chú trọng. Tuy nhiên, ở các vùng nông thôn ở nước ta chỉ phát triển kinh tế theo hướng tự phát và chưa có chủ trương rõ ràng, dễ đi theo hướng phong trào, ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của người dân. Chương trình xây dựng phát triển kinh tế nông thôn mới do TS Mộc Quế đưa ra sẽ giải giúp giải quyết được tính tự phát trong trồng trọt, chăn nuôi của người dân. Điển hình là dự án Smart Farm, đây là dự án có sự hợp tác của nhiều quốc gia như Úc, Hàn Quốc, Việt Nam, với dự án này những vùng nông thôn mới sẽ được tập trung đầu tư cây giống để phát triển trồng trọt, những sản phẩm tạo ra sẽ được xuất ra các nước đặc biệt là châu Âu, và còn rất nhiều dự án đã được triển khai trước đây.

Thành tựu mà TS. Mộc Quế đạt được

Hơn 33 năm tự nghiên cứu học hỏi, TS Mộc Quế đã có những thành tựu nhất định trong lĩnh vực của mình, ông có 7 công trình nghiên cứu, sáng tạo và tổ chức thực hiện có giá trị cao trong hồ sơ trình Liên minh các tổ chức Kỷ lục thế giới công nhận và trao chứng nhận (Certificate–WRU – N029-2017). Đặc biệt, TS Mộc Quế luôn quan tâm đến vấn đề Xây dựng văn hóa doanh nghiệp, xây dựng văn hóa gia đình doanh nhân, văn hóa dòng họ. Ông cũng chính là tác giả của 3 cuốn sách giàu tính nhân văn là “9 kỹ năng xây dựng văn hóa doanh nghiệp”, “Xây dựng văn hóa gia đình doanh nhân” và “Mộc Quế và những người bạn”.

Tiến sĩ Mộc Quế (áo trắng, giữa) đang chủ trì dự án phát triển 1 triệu ngôi nhà thông minh tại Việt Nam.

Trong các chuyên đề về phát triển kinh tế đô thị, ông cũng là cố vấn cho các tỉnh như Hà Tĩnh, Thái Nguyên, Đồng Tháp, TP.HCM, Đồng Nai… Các công trình có giá trị lý luận và thực tiễn được ứng dụng trên 24 diễn đàn của các tỉnh thành. Trong đó các lý thuyết được Liên đoàn đô thị Canada (FCM) cho phép TS Mộc Quế giảng dạy và tư vấn tại Thái Nguyên, Hà Tĩnh, Bình Dương, đặc biệt áp dụng vào chương trình mục tiêu Quốc gia Nông thôn mới tại Hà Tĩnh, một điểm sáng về xây dựng nông thôn mới của cả nước.

Ngoài ra, ông còn thành công ở các dự án đưa vào thực tiễn như: Đổi mới giáo dục theo định hướng kỹ năng mềm, sử dụng đào tạo giảng viên từ cách mạng CN 3.0 đến CN 4.0, Dự án thực hiện lý thuyết 5 nguồn lực và 12 giá trị trong sở hữu trí tuệ, cách tạo nguồn vốn vô hình 1 trong 5 nguồn vốn để thoát nghèo phát triển bền vững, Dự án thực hiện lý thuyết tứ hóa trong quản lý, quản trị DN, đổi mới tư duy để đổi mới điều hành tác nghiệp.

Tại kì họp thứ 33 của Cộng đồng kỷ lục gia thế giới họp tại Việt Nam tháng 6/2017, ông được WRU (World Records Union) trao bằng chứng nhận, đĩa vàng, vinh danh cống hiến trọn đời và huân chương vàng của Liên minh kỷ lục gia thế giới.

Nhiệt huyết không ngừng học hỏi, tràu dồi kiến thức để đóng góp hết sức mình trong cuộc đổi mới và phát triển của đất nước, TS. Mộc Quế là một tấm gương sáng trong việc đem tài năng công hiến, phục vụ lợi ích cho cộng đồng. Ông là biểu tượng của người tri thức cách mạng Việt Nam vừa có tài vừa có tâm, đem những công trình của mình làm rạng danh nước nhà.

H.H