Thủy điện Hòa Bình đóng một cửa xả đáy

BVR&MT – Sáng nay, ngày 12/10, Công ty Thủy điện Hòa Bình thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã có Thông báo số 925 về việc đóng cửa xả đáy điều tiết hồ chứa Thủy điện Hòa Bình.

Mực nước hồ Hòa Bình 7 giờ ngày 12/10/2017 ở mức 115,52 m, lưu lượng nước về hồ 3.680 m3/s, lưu lượng nước xả về hạ lưu 9.330 m3/s, mực nước hồ đang giảm nhanh.

Công ty Thủy điện Hòa Bình thông báo đóng một cửa xả đáy vào 10 giờ 30 ngày 12/10.

Căn cứ vào quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng, Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng và tình hình thực tế, để đảm bảo lượng nước tích của mùa khô, Công ty Thủy điện Hòa Bình thông báo đóng một cửa xả đáy vào 10 giờ 30 ngày 12/10, tiếp tục duy trì hai cửa xả đáy.

Mực nước hạ lưu đập Thủy điện Hòa Bình dự kiến sau khi đóng là 17,50 m.

Trước đó, do lượng mưa lớn, xảy ra dồn dập chỉ trong 2 ngày khiến hồ Hòa Bình liên tục phải mở 8 cửa xả đáy vào 19h00, 19h30 ngày 10/10; 0h00, 3h00, 5h00, 7h45, 9h30, 11h30 ngày 11/10/2017. Sau đó, Công ty Thủy điện Hòa Bình đã đóng cửa số 8 vào lúc 13h45 ngày 11/10/2017 và lần lượt đóng các cửa xả đáy theo tình hình thực tế.

Chiến Hữu