Thường trực Thành ủy Hà Nội yêu cầu duy trì nghiêm việc trực, thông tin tình hình dịp nghỉ lễ 2/9

BVR&MT – Văn phòng Thành uỷ Hà Nội vừa ban hành Công văn số 186-CV/TU về chỉ đạo của Thường trực Thành ủy Hà Nội trong việc tổ chức trực và thông tin tình hình trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.

Theo nội dung Công văn số 186-CV/TU, Thường trực Thành ủy Hà Nội yêu cầu, các lực lượng chức năng duy trì công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng, chống dịch bệnh, cháy nổ, an toàn giao thông trên địa bàn TP.

Tổng đài 1022 – Kênh tiếp nhận, giải đáp các kiến nghị, phản ánh và tư vấn liên quan đến phòng, chống Covid-19 trên địa bàn TP Hà Nội.

Chủ động làm tốt công tác phòng ngừa, kịp thời ngăn chặn, xử lý những tình huống phát sinh, không để xảy ra đột biến, bất ngờ, đặc biệt là bảo vệ an toàn tuyệt đối các mục tiêu trọng điểm trong dịp lễ Quốc khánh 2.9. Tăng cường kiểm tra, giám sát nghiêm ngặt việc thực hiện chỉ đạo của T.Ư, TP về giãn cách xã hội để ngăn chặn dịch bệnh Covid-19, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Ngoài ra, nhằm bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn TP và thực hiện nghiêm giãn cách xã hội theo Công điện số 19/CĐ-UBND ngày 21/8/2021 của Chủ tịch UBND TP và Thông báo số 473-TB/TU ngày 24/8/2021 của Thường trực Thành ủy trong dịp Quốc khánh 2/9, Thường trực Thành ủy yêu cầu cùng với việc thực hiện kiểm tra công tác phòng, chống dịch, các lực lượng tổ chức chế độ trực theo dõi, nắm bắt tình hình, giải quyết công việc phát sinh trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9. Các cấp, các ngành tiếp tục thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
Kết thúc dịp nghỉ lễ, các đơn vị báo cáo tổng hợp tình hình, tập trung vào một số nội dung: Đánh giá chung không khí và dư luận của Nhân dân trên địa bàn TP trong dịp nghỉ lễ; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông; thông tin liên lạc, điện, nước; vệ sinh môi trường; ý thức chấp hành của người dân về các quy định và hiệu quả công tác chỉ đạo của cấp ủy các cấp về công tác phòng, chống dịch bệnh; công tác phòng, chống cháy nổ; công tác an sinh xã hội cho những đối tượng khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh…

Ban Cán sự đảng UBND TP chỉ đạo tổng hợp chung tình hình trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 trên địa bàn TP, báo cáo Thường trực Thành ủy theo quy định.