Thường Tín (Hà Nội): Tổ chức xử lý, giải tỏa các vi phạm pháp luật về khai thác, bảo vệ công trình thủy lợi

BVR&MT – UBND huyện Thường Tín vừa có Văn bản số 977/UBND-KT về việc tổ chức xử lý, giải tỏa các vi phạm pháp luật về khai thác, bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn huyện.

Theo đó, UBND huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn chỉ đạo cán bộ chuyên môn phối hợp với Xí nghiệp thủy lợi Hồng Vân tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung tại văn bản số 908/UBND-KT, ngày 16/9/2019, của UBND huyện về tăng cường công tác giải tỏa, xử lý các vi phạm pháp luật về khai thác, bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn huyện. Chịu trách nhiệm trước UBND huyện về kết quả xử lý và tình trạng phát sinh vi phạm mới, tái vi phạm trong lĩnh vực thủy lợi trên địa bàn; có biện pháp kiên quyết ngăn chặn, xử lý vi phạm ngay từ khi mới phát sinh.

Ảnh minh họa.

Đồng thời, tuyên truyền, vận động, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện các thủ tục thỏa thuận, xin giấy phép đối với các hoạt động phải có giấy phép trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi theo quy định. Bên cạnh đó, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi theo đúng quy định của pháp luật; phối hợp chặt chẽ với Xí nghiệp thủy lợi Hồng Vân trong công tác kiểm tra, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thủy lợi theo Hướng dẫn số 144/HD-SNN, ngày 28/6/2019, của Sở Nông nghiệp và PTNT về trình tự kiểm tra, phối hợp xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thủy lợi trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Ngoài ra, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện, Công ty Điện lực Thường Tín chỉ đạo các đơn vị có liên quan hoàn thiện các thủ tục pháp lý về thỏa thuận xin giấy phép đối với các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi theo quy định của pháp luật, đặc biệt là các thủ tục về cấp phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi được quy định tại Nghị định số 67/2018/NĐ-CP, ngày 14/5/2018, của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi và Quyết định số 758/QĐ-UBND, ngày 15/02/2019, của UBND thành phố Hà Nội về việc công bố Danh mục TTHC thuộc lĩnh vực nông nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở NN&PTNT.

Xí nghiệp thủy lợi Hồng Vân phân công cán bộ, nhân viên tăng cường công tác kiểm tra, ngăn ngừa không để phát sinh vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thủy lợi trên địa bàn, đảm bảo nguyên tắc tất cả các trường hợp vi phạm đều được phát hiện và báo cáo kịp thời về UBND các xã, thị trấn từ khi mới phát sinh; Phối hợp với chính quyền địa phương xử lý ngay các hành vi vi phạm pháp luật trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi theo quy định của pháp luật, có biện pháp ngăn chặn không để vi phạm phát triển đến mức khó xử lý.

Thạch Thảo