Thực hiện bảo tồn, bảo vệ các loài động vật hoang dã

BVR&MT – Mới đây, UBND thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 2072/UBND-KTN về việc thực hiện công tác bảo tồn, bảo vệ các loài động vật hoang dã trên địa bàn Thành phố.

Một cá thể Vọoc mông trắng quý hiếm. (Ảnh: Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên và Phát triển (CCD))

Theo đó, đối với công tác bảo tồn, bảo vệ các loài chim hoang dã, di cư, UBND Thành phố yêu cầu các Sở, ban, ngành Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã Sơn Tây tổ chức tuyên truyền, quán triệt cho cán bộ, công chức trong đơn vị và người dân không săn bắt, bẫy, mua bán, giết mổ, sử dụng các sản phẩm động vật hoang dã, đặc biệt các loài chim hoang dã, di cư.

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm chủ động, phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát khu vực sông Hồng thuộc địa phận Hà Nội, các tụ điểm buôn bán, các chợ chim, các khu vực bẫy bắt chim hoang dã, di cư; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; các Hạt Kiểm lâm phối hợp chặt chẽ với UBND quận, huyện, thị xã tăng cường công tác quản lý, bảo vệ các loài chim hoang dã, di cư trên địa bàn.

Đối với công tác bảo tồn, bảo vệ loài Voọc mông trắng ở khu rừng đặc dụng Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, UBND Thành phố giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm tăng cường công tác tuyên truyền về bảo vệ các loài linh trưởng, đặc biệt loài Voọc mông trắng; phối hợp với lực lượng kiểm lâm của các tỉnh giáp ranh Hà Nam, Hòa Bình và UBND các xã có rừng của 3 tỉnh giáp ranh, Ban quản lý rừng phòng hộ, rừng đặc dụng Hà Nội tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc người dân ra vào rừng, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm, xử lý nghiêm theo pháp luật. Đồng thời, chỉ đạo Ban Quản lý rừng phòng hộ, đặc dụng Hà Nội xây dựng phương án tổ chức bảo vệ các loài linh trưởng; chủ động, phối hợp với chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng, lực lượng kiểm lâm thực hiện tốt công tác bảo tồn, bảo vệ các loài linh trưởng, đặc biệt loài Voọc mông trắng được phát hiện tại khu rừng đặc dụng Hương Sơn.

UBND thành phố Hà Nội cũng giao Công an Thành phố tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; phối hợp chặt chẽ với lực lượng Kiểm lâm trong công tác bảo tồn, bảo vệ các loài động vật hoang dã nói chung, loài chim hoang dã, di cư và loài Voọc mông trắng nói riêng.

Sơn Tinh