Thúc đẩy tập trung đất đai phục vụ sản xuất nông nghiệp quy mô lớn

BVR&MT – Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý việc tổ chức Hội nghị bàn về giải pháp thúc đẩy tập trung đất đai phục vụ sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Theo đó, Thủ tướng giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, và các cơ quan liên quan chuẩn bị nội dung hội nghị.

Nội dung hội nghị tập trung đánh giá thực trạng, nhu cầu thực tiễn, kinh nghiệm và sự cần thiết phải tích tụ, tập trung đất đai phục vụ sản xuất nông nghiệp và phát triển kinh tế-xã hội; xác định rõ các khó khăn, vướng mắc, các bất cập chủ yếu trong quá trình thực hiện tích tụ, tập trung đất đai.

Đồng thời phân tích, đánh giá tác động của việc thực hiện chính sách hiện hành và thực tế việc triển khai tích tụ, tập trung đất đai của các địa phương đến các vấn đề kinh tế-xã hội, môi trường.

Trên cơ sở đó, các Bộ sẽ đề xuất các giải pháp tháo gỡ về cơ chế, chính sách, cách thức tổ chức thực hiện…; xác định các nhiệm vụ cần phải tiến hành, cơ quan, tổ chức chủ trì thực hiện, thẩm quyền và lộ trình thực hiện.

Trước đó, trong năm 2017, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng đã tổ chức hội nghị bàn giải pháp tích tụ, tập trung đất đai phục vụ phát triển nông nghiệp quy mô lớn tại tỉnh Vĩnh Phúc.

Theo nhận định của Bộ Tài nguyên và Môi trường, thời gian qua, đã có nhiều mô hình và phương thức thực hiện tích tụ, tập trung đất đai có hiệu quả, đóng góp tích cực cho việc phát triển sản xuất nông nghiệp của Việt Nam.

Tuy nhiên cũng có trường hợp thực hiện còn gặp khó khăn, vướng mắc do chưa thống nhất trong nhận thức và tổ chức thực hiện, do quy định của pháp luật về đất đai và các pháp luật khác có liên quan còn bất cập.

Đặc biệt, có trường hợp còn chưa thực sự mang lại hiệu quả kinh tế, thậm chí còn có tác động tiêu cực đến xã hội do tích tụ, tập trung đất đai chưa đồng bộ.