Thuận Thành – Bắc Ninh: Mục tiêu về đích huyện nông thôn mới năm 2019

BVR&MT – Huyện Thuận Thành (Bắc Ninh) đặt ra mục tiêu phấn đấu cuối năm 2018 có thêm 4  xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), nâng tổng số xã của huyện đạt chuẩn NTM lên 15/17 xã, các xã còn lại phấn đấu đạt chuẩn từ 2 tiêu chí trở lên; số tiêu chí đạt được bình quân của các xã trên 18 tiêu chí, phấn đấu về đích huyện NTM trong năm 2019.

Phóng viên Bảo vệ Rừng và Môi trường cùng Phó phòng NN &PTNT huyện Thuận Thành đến tham quan mô hình trang trại DELCO Farm.

Tính đến ngày 30/6, huyện Thuận Thành  đạt được 11/17 xã đạt chuẩn NTM. Kết quả rà soát, đánh giá thực trạng NTM theo Quyết định số: 1980/QĐ-TTg, ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020, cụ thể như sau: xã Ninh Xá đạt chuẩn 18 tiêu chí, 1 tiêu chí chưa đạt (Quốc phòng và An ninh.;) xã Nguyệt Đức đạt chuẩn 18 tiêu chí, 1 tiêu chí chưa đạt (Y tế). Còn lại các xã khác là đang phấn đấu về đích NTM cao nhất là còn 4 tiêu chí.

Xem thêm:

Hỗ trợ doanh nghiệp đến 10 tỷ khi đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn

Chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp năm 2018

Trong quá trình thực hiện NTM, UBND huyện Thuận Thành đã đẩy mạnh phát triển hạ tầng kinh tế – xã hội. Cụ thể, huyện đã cho đầu tư nâng cấp các tuyến đường, xây mới nhiều trường học, nhà văn hóa. Trường học các cấp (mầm non, tiểu học, trung học cơ sở): Xây mới 5 trường; sửa chữa, nâng cấp 30 trường. Đường giao thông: Đầu tư nâng cấp, làm mới các tuyến đường: Trục thôn, liên thôn; Đường ngõ, xóm; Đường trục chính nội đồng.

Nuôi gà bằng hệ thống tự động hóa ở trang trại DELCO Farm huyện Thuận Thành.

Về nông nghiệp, huyện Thuận Thành thực hiện xây dựng Nông thôn mới gắn liền với tái cơ cấu nông nghiệp mang tính bền vững, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động thành lập mới các HTX nông nghiệp; hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh đối với các HTX nông nghiệp, đặc biệt là các HTX DVNN trên địa bàn.

100% rác nông thôn được thu gom

Đối với vấn đề vệ sinh môi trường, huyện Thuận Thành xây dựng nông thôn mới với chủ trương gắn với bảo vệ môi trường. Ban chỉ đạo xây dựng NTM huyện Thuận Thành và các phòng, UBND cơ sở có liên quan đã tập trung triển khai thực hiện các mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị hàng hóa gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm, đồng thời đảm bảo công tác vệ sinh môi trường sạch đẹp trong các thôn xóm, làng nghề.

Đặc biệt tiêu chí số 17 là về môi trường và an toàn thực phẩm trong xây dựng NTM, theo Phòng Tài Nguyên Môi trường huyện đã có những kế hoạch làm việc cụ thể. Trong năm 2018, đã có 100% cơ sở sản xuất – kinh doanh, nuôi trồng thủy sản, làng nghề đảm bảo quy định về bảo vệ môi trường. Đối với 4 xã đăng ký về đích NTM thì có 3 xã là Ninh Xá, Nguyệt Đức, Hà Mãn đạt 100% tỷ lệ người dân dùng nước sạch.

Đối với rác thải nông thôn cơ bản 100% được thu gom và được duy trì hoạt động thường xuyên, ổn định. Nhà máy xử lý rác thải tập trung của huyện đi vào hoạt động từ tháng 7/2016 đã góp phần xử lý cơ bản lượng rác thải trên địa bàn huyện.

Các xã trên địa bàn đều có khu mai táng phù hợp với quy định và theo quy hoạch; Chất thải rắn được thu gom và xử lý tại các cơ sở xử lý rác thải tập trung của huyện; Nước thải khu dân cư tập trung, cơ sở sản xuất – kinh doanh được thu gom, xử lý theo quy định.

Các cấp ủy, chính quyền ở cơ sở thường xuyên quan tâm đến công tác tuyên truyền, vận động nhân dân về ý thức bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó cấp ủy, chính quyền ở xã giao cho các tổ chức đoàn thể ở thôn, xã tự quản tại các tuyến đường trục xã, thôn nhằm nâng cao nhận thức của người dân trong việc giữ gìn cảnh quan môi trường xanh – sạch – đẹp.

Có thể thấy, trong 6 tháng đầu năm 2018, chương trình xây dựng NTM ở huyện Thuận Thành đã đạt được những kết quả chuyển biến tích cực từ công tác chỉ đạo đến tổ chức thực hiện sao cho phù hợp với thực tế tại từng địa phương tiền đề huyện về đích NTM trong năm 2019.

Nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 phấn đấu 4 xã về đích NTM

Tại báo cáo tổng kết, UBND huyện Thuận Thành cũng đã đề ra một số phương hướng, nhiệm vụ quan trọng của 6 tháng cuối năm 2018. Theo đó, từ nay cho tới cuối năm 2018, huyện Thuận Thành phấn đấu có thêm 4 xã về đích nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn NTM lên 15/17 xã, bình quân số tiêu chí đạt chuẩn là 18,8/xã, và phấn đấu đến năm 2019, huyện Thuận Thành là huyện đạt chuẩn NTM. Dự kiến kế hoạch huy động nguồn lực để thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới 6 tháng cuối năm 2018 là: 61,55 tỷ đồng.

Trong phát triển kinh tế – xã hội, huyện Thuận Thành đang chú trọng phát triển nông nghiệp, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp. Theo lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh cho biết: Lãnh đạo địa phương đã giao các cơ quan chức năng nghiên cứu cơ chế chính sách hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng (đường giao thông, hệ thống điện, cấp – thoát nước, xử lý chất thải, cải tạo đồng ruộng) cho các hộ VAC và các chủ trang trại thông qua chương trình xây dựng nông thôn mới cùng địa phương; hỗ trợ kinh phí cho các trang trại và hộ VAC xây dựng nhãn hiệu sản phẩm, phát triển sản phẩm có thương hiệu trên thị trường trong và ngoài tỉnh thông qua chương trình “mỗi xã, phường, thị trấn một sản phẩm”.

Văn Trì – Đức Long