Thủ tướng: Xây dựng kịch bản tăng trưởng ở từng ngành, từng lĩnh vực, từng sản phẩm theo quý

BVR&MT – Tiếp tục Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2/2018, chiều 1/3, các thành viên Chính phủ đã cho ý kiến về tình hình kinh tế – xã hội tháng 02 và 02 tháng đầu năm 2018 và tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018.

Theo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, bức tranh kinh tế-xã hội tháng 2 và 2 tháng đầu năm đã có sự phát triển khá toàn diện trên nhiều lĩnh vực.

Tại Phiên họp, Thủ tướng yêu cầu xây dựng kịch bản tăng trưởng ở từng ngành, từng lĩnh vực, từng sản phẩm theo quý, không để tình trạng “cha chung không ai khóc”, hoặc điều hành chung chung, không cụ thể.

Ghi nhận các ý kiến phát biểu, kết luận Phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, Chính phủ luôn lắng nghe nhiều kênh để điều chỉnh, nâng cao chất lượng công tác quản lý, điều hành và xây dựng chính sách nhằm phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

Đánh giá bức tranh kinh tế tháng 2 và 2 tháng đầu năm 2018, Thủ tướng cho rằng, đã có sự phát triển khá toàn diện trên nhiều lĩnh vực. Kinh tế vĩ mô được điều hành chủ động hơn và xuất hiện nhiều dấu hiệu tăng trưởng mới như tỷ trọng xuất khẩu của khối sản xuất trong nước cao hơn so với khối FDI; CPI được kiểm soát tốt dù là tháng Tết nhưng tăng không đáng kể. Các chỉ tiêu ở mọi vùng, miền của đất nước đều tăng trưởng tốt, kết quả này tạo niềm tin cho Quý I và cả năm 2018.

“Tinh thần là phải tăng trưởng cao, lạm phát phải thấp, tỷ giá ổn định, không được chủ quan”, Thủ tướng lưu ý các bộ, ngành, địa phương chủ động theo dõi sát diễn biến tình hình, nghiên cứu phân tích kỹ và đề xuất Thủ tướng kịch bản tăng trưởng theo từng quý bằng những giải pháp phù hợp với tình hình những biến động khu vực và thế giới, “không được để bất ngờ xảy ra”; phản ứng chính sách ở các cấp, ngành và Chính phủ cần kịp thời, hiệu quả hơn.

Thủ tướng yêu cầu giải quyết, khắc phục tốt các vấn đề đang tồn tại, kiên trì thực hiện phương châm năm 2018 của Chính phủ “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả”. Tăng cường kiểm tra, giám sát, chống tư tưởng trì trệ “trên nóng dưới lạnh” một cách quyết liệt hơn.

“Cả hệ thống phải chuyển động phục vụ nhân dân và doanh nghiệp”, chống bệnh hình thức, khoa trương. Người lãnh đạo các cấp phải tạo nên cảm hứng, quan tâm hơn đến những khát vọng về một Việt Nam thịnh vượng để mọi cấp, mọi ngành có một sức chiến đấu mới, Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng đề nghị chú trọng phát triển sản xuất gắn với thị trường, coi thị trường là vấn đề ưu tiên cần tập trung giải quyết. Thủ tướng cho biết đã yêu cầu các bộ, ngành chuẩn bị tổ chức 10 hội nghị chuyên đề lớn, bên cạnh đó là các hoạt động kiểm tra việc thực thi chính sách, nhất là các chủ trương lớn của Chính phủ, chưa kể sẽ có những đợt kiểm tra như kiểm tra thực hiện nghị quyết trung ương về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng hay nghị quyết về phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long.

Thủ tướng gợi ý một số chủ đề như tích tụ tập trung ruộng đất, vấn đề nông nghiệp công nghệ cao, phát triển ngành logistics, công nghiệp hỗ trợ, kết nối khu vực kinh tế trong nước và FDI, thúc đẩy xuất khẩu, vấn đề tăng năng suất lao động, tận dụng cơ hội, vượt qua thách thức của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0…

Nhấn mạnh Chính phủ xác định công tác xây dựng hoàn thiện pháp luật là ưu tiên hàng đầu trong năm nay và các năm tiếp theo, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành rà soát, bãi bỏ các quy định pháp luật hiện đang là rào cản cho phát triển, không còn phù hợp, cản trở đối với phát triển kinh tế – xã hội thì cần phải sửa ngay, đặc biệt là các quy định liên quan đến đầu tư, kinh doanh, quy hoạch, môi trường, đất đai…; tập trung cao cho công tác xây dựng pháp luật, đảm bảo chất lượng, tiến độ theo đúng quy trình công tác.

Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước phối hợp tốt với Bộ Tài chính thực hiện bằng được mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát. Các Bộ trưởng chịu trách nhiệm về từng lĩnh vực trong kiểm soát giá cả, nhất là giá điện, dịch vụ công và chỉ được điều chỉnh khi điều kiện cho phép và theo quy định chặt chẽ. Bên cạnh đó là thực hiện tốt việc cơ cấu lại các ngân hàng thương mại, chú ý điều hành tín dụng, bất động sản, chứng khoán.

Lo lắng trước thực trạng vốn đầu tư công giải ngân rất chậm trễ, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương chịu trách nhiệm trước Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công và phải “tạo chuyển biến rõ ngay trong tháng 3 này”.

Song song với đó, tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trong quá trình thực hiện giải ngân vốn đầu tư công, nghiêm khắc xử lý người đứng đầu để xảy ra sai phạm tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình; tăng cường quản lý đấu thầu, sớm áp dụng việc triển khai đấu thầu qua mạng.

Cùng với đó là tiếp tục thực hiện nghiêm kỷ luật tài chính Nhà nước, chống chuyển giá, trốn thuế, triệt để tiết kiệm chi, mua sắm tài sản công; tăng cường công tác đấu tranh phòng chống buôn lâu, gian lận thương mại đang xuất hiện nhiều ở thời điểm trước và sau Tết.

Chỉ đạo công tác của ngành thuế, Thủ tướng lưu ý không để xói mòn cơ sở thuế, chống thất thu và phải mở rộng diện thu thuế, nhất là thuế dịch vụ. Về nội dung lớn cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, Thủ tướng chỉ đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư cần tiếp tục xây dựng Nghị quyết 19 để trình Chính phủ ban hành theo hướng tiếp tục cắt giảm điều kiện kinh doanh, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh hội nhập hơn. Trong đó, phải nêu rõ nhiệm vụ của từng bộ, từng địa phương, tập trung vào một số nội dung chính như đơn giản, rút ngắn các thủ tục đầu tư dự án, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chấn chỉnh thái độ thực thi công vụ và đề cao trách nhiệm của cán bộ, công chức gắn với đổi mới việc đánh giá cán bộ.

Thủ tướng cũng đề nghị khẩn trương hoàn thiện, khởi công một số dự án hạ tầng trọng điểm. Yêu cầu đẩy nhanh tiến độ tái cơ cấu kinh tế một cách thực chất hơn tại từng bộ, ngành, địa phương đi đôi với xây dựng cơ chế kiểm tra, đánh giá thường xuyên, Thủ tướng chỉ đạo tiếp tục xử lý dứt điểm 12 dự án thua lỗ kéo dài; tiếp tục thúc đẩy tiến trình cổ phần hóa và các biện pháp nâng cao hiệu quả quản trị, sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp Nhà nước.

Nhấn mạnh đến ý nghĩa kinh tế – xã hội to lớn của Chương trình quốc gia thúc đẩy du lịch – lĩnh vực kinh tế mũi nhọn của đất nước, Thủ tướng chỉ đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét đề xuất một số hạ tầng trọng điểm, giải quyết tốt vấn đề môi trường du lịch, đưa lĩnh vực này đi vào nề nếp, uy tín hơn và đặc biệt là phải nâng cao chất lượng nhân lực làm du lịch.

Thủ tướng lưu ý các bộ, ngành trung ương và các địa phương cần tập trung giải quyết những khó khăn vướng mắc để phát triển các khu kinh tế đã được quy hoạch, định hình và xây dựng hạ tầng để các mô hình này nhanh chóng trở thành động lực phát triển của vùng và cả nước. Trong đó, cần ứng dụng mạnh mẽ hơn nữa thành tựu công nghệ, xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp, làm rõ vấn đề về ách tắc trong hoạt động khởi nghiệp của Việt Nam và nhất là phát huy vai trò của báo chí đối với khởi nghiệp.

Thủ tướng mong muốn các bộ, ngành, địa phương tiếp tục cắt giảm chi phí doanh nghiệp như phí giao thông, lãi xuất ngân hàng, tháo gỡ khó khăn và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trong sản xuất kinh doanh.

Cùng với đó là tiếp tục chỉ đạo kiểm tra đôn đốc, đánh giá các nội dung công việc đang triển khai nhất là vấn đề môi trường, bảo đảm an toàn thực phẩm, chất lượng khám chữa bệnh cho người dân; giải quyết những vấn đề đang gây bức xúc trong nhân dân như vấn đề an toàn sức khỏe, tính mạng của nhân viên y tế, chất lượng công tác giáo dục, vấn đề rác thải môi trường…

Tại buổi làm việc chiều nay, sau khi nghe Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ, Chủ tịch Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước báo cáo sơ bộ về vấn đề xét phong hàm giáo sư, phó giáo sư, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết đã nhận được báo cáo của Bộ trưởng vào tối ngày 28/2. Thủ tướng đã giao Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và Văn phòng Chính phủ chuẩn bị để đưa ra phiên họp thường trực Chính phủ tiến hành xem xét kết luận đảm bảo chặt chẽ, hợp lý, có cơ sở khoa học.