Thủ tướng trực tiếp quán triệt Nghị quyết Trung ương 5

BVR&MT – Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Phạm Minh Chính và 2 Ủy viên Bộ Chính trị khác là Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh và Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái sẽ trực tiếp quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 khoá XIII.

Sáng nay 21-7, tại Hội trường Diên Hồng, tòa nhà Quốc hội, diễn ra Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, quán triệt, học tập Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 5 khóa XIII.

Hội nghị Trung ương 5 – Ảnh: Nhật Bắc

Hội nghị diễn ra trong 2 ngày 21 và 22-7 với 4 Chuyên đề quán triệt Nghị quyết Trung ương 5, khóa XIII.

Tại phiên khai mạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Phạm Minh Chính quán triệt Chuyên đề 1 “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao năng hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”.

Cùng ngày, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh quán triệt Chuyên đề 2 “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 203, tầm nhìn đến năm 2045”.

Tiếp đó, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái quán triệt Chuyên đề 3 “Tiếp tục đổi mới và nâng cao nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới”.

Ngày 22-7, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai sẽ quán triệt Chuyên đề 4 “Tăng cường cùng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”.

Sáng cùng ngày 22-7, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng sẽ có kết luận Hội nghị. Tiếp thu ý kiến chỉ đạo và bế mạc Hội nghị sẽ do Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa

Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII diễn ra từ ngày 4 đến ngày 10-5-2022. Tại hội nghị lần này, Trung ương đưa ra bàn luận, lấy ý kiến về nhiều vấn đề quan trọng như: Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khoá XI về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới; Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khoá X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khoá IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; Đề án xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; Đề án thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2021.

Hội nghị đã thống nhất rất cao về chủ trương thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, coi đây là việc làm cần thiết, đúng đắn, phù hợp với tình hình thực tế hiện nay. Đặc biệt nhấn mạnh, yêu cầu, phát triển nông nghiệp, nông thôn, nâng cao đời sống của nông dân và người dân nông thôn là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, là nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị.