Thủ tướng sẽ chủ trì hội nghị mở ra cơ hội mới cho ‘lõi nghèo’ của cả nước

BVR&MT – Hội nghị công bố Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 11/NQ-TW của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 sẽ được tổ chức vào ngày 27/8 tại TP. Lào Cai (tỉnh Lào Cai), dưới sự chủ trì của Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Thứ trưởng Trần Duy Đông chủ trì họp báo.
Sự kiện ‘3 trong 1’

Tại họp báo về hội nghị nêu trên do Bộ KH&ĐT tổ chức ngày 19/8, Thứ trưởng Bộ KH&ĐT Trần Duy Đông cho biết, với chủ đề ” Tiềm năng – Cơ hội – Hợp tác phát triển”, ngoài công bố Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 11/NQ-TW của Bộ Chính trị, hội nghị cũng sẽ triển khai xúc tiến đầu tư, kêu gọi sự quan tâm của các nhà đầu tư, hiệp hội doanh nghiệp trong nước, quốc tế, các đối tác phát triển, đồng hành với Chính phủ thực hiện các kế hoạch, dự án có ý quan trọng đối với phát triển kinh tế-xã hội của vùng.
Bên cạnh đó, triển lãm ảnh nghệ thuật “Vùng trung du miền núi phía Bắc: Tiềm năng và cơ hội” sẽ được tổ chức trong 2 ngày 27 và 18/8, nhằm giới thiệu vẻ đẹp của vùng đất và con người vùng trung du và miền núi phía Bắc, khắc hoạ những nét đẹp tiêu biểu trong đời sống văn hoá, tinh thần, đậm đà bản sắc văn hoá các dân tốc của đồng bào vùng.
Theo Bộ KH&ĐT, đây là sự kiện “3 trong 1” có ý nghĩa rất quan trọng với sự phát triển của vùng trung du và miền núi phía Bắc, mở ra cơ hội mới cho vùng đất “phên dậu” của Tổ quốc.
Hội nghị lần này sẽ tập trung trao đổi thông tin, đề cập thực trạng, tiềm năng, cũng như giải pháp để hướng tới mục tiêu cao nhất thúc đẩy hai khu vực trên theo hướng phát triển xanh và bền vững.
Các cơ quan chức năng và địa phương sẽ cung cấp thông tin, bàn luận về nhu cầu đầu tư phục vụ phát triển kinh tế một cách tổng hợp, đúng tầm và hợp lý với đặc điểm, tiềm năng cũng như sự cần thiết của khu vực. Đó là đầu tư cho hạ tầng giao thông, phát triển nông nghiệp công nghệ cao; phát triển du lịch gắn liền với khai thác và bảo tồn bản sác văn hoá miền núi, đồng bào dân tộc; thu hút đầu tư cho sản xuất kinh doanh, tập trung vào canh tác, chế biến sản phẩm nông nghiệp sạch; phát triển các ngành công nghiệp; điện tử, bán dẫn và dịch vụ du lịch…
Đại diện các cơ quan, đơn vị sẽ tham khảo ý kiến của giới chuyên gia, đại diện tổ chức quốc tế, cũng như tiếp thu các tham vấn mang tính chất chuyên đề về một số lĩnh vực. Đại diện giới doanh nghiệp cũng tiếp cận thông tin về tiềm năng, đặc điểm và nhu cầu kêu gọi đầu tư; danh mục dự án đầu tư, quy hoạch liên quan tại các địa phương thuộc vùng trung du và miền núi Bắc Bộ.
Chương trình hành động để thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW
Thông tin thêm tại họp báo, Thứ trưởng Trần Duy Đông cho biết, Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị, với mục tiêu phát triển vùng trung du và miền núi Bắc Bộ trở thành vùng phát triển xanh, bền vững và toàn diện; là hình mẫu phát triển xanh của cả nước, trong đó có khoảng 50% số tỉnh nằm trong nhóm các tỉnh phát triển khá trong cả nước; bản sắc văn hóa các dân tộc được bảo tồn và phát huy; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao; quốc phòng-an ninh được bảo đảm vững chắc; tổ chức Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh; khối đại đoàn kết các dân tộc được tăng cường.
Để triển khai Nghị quyết này, Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 96/NQ-CP ngày 1/8 về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW nhằm tạo sự thống nhất cao, nâng cao nhận thức và cụ thể hóa mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nêu tại Nghị quyết.
Chương trình hành động của Chính phủ được xây dựng bám sát quan điểm, mục tiêu, đồng thời là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp đã nêu trong Nghị quyết 11-NQ/TW. Trong đó xác định rõ các nhiệm vụ chủ yếu, các giải pháp cụ thể các dự án có quy mô lớn, liên vùng gắn với kế hoạch tổ chức theo lộ trình phù hợp nhằm đạt được các mục tiêu của Nghị quyết.
Cùng với đó, Chương trình hành động của Chính phủ cũng đã đề ra 17 nhiệm vụ cụ thể và 33 dự án liên vùng, kết nối và phân công cho các bộ, ngành triển khai thực hiện, có lộ trình thời gian cụ thể.
“Nghị quyết đã đưa ra nhiều điểm mới, có tính đột phá trong phát triển của vùng, nhất là về định hướng phát triển, mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể, giải pháp rõ ràng gắn với chủ trương lớn về nghiên cứu xây dựng cơ chế chính sách đặc thù, sẽ là cơ hội cho vùng trung du và miền núi Bắc Bộ phát triển trong giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2045”, Thứ trưởng Bộ KH&ĐT nhấn mạnh.